La SAGO 65 (junio)

Publié le lundi 7 juin 2010 par Vito , mis a jour le jeudi 8 décembre 2011

Enhavo

 1 : Kovrilpaĝo : Unika ZEO sub la maro...
 2 : Kongresfoto
El nia leterkesto
 2/3 : Raporteto pri kongresaj laborkunsidoj
 4 : Libro vivas pli ol unu sezono :
 5 : Praktikaj informoj
 5-6 : Kiel traduki : "Fojer"
 6 : Libro-Servo
Selle-humuraĵoj
 

7-10 : Supplément en français :

 11 : Adhésion 2010
Setece kuiru !
 12/13 : Kontrolata socio (1a parto)
 13/14 : Eĥoj el Hiliono
 15 : Esperantistoj aktivas : Unua IKoFo
 16 : Unua de majo, dise ĉie
Bild-Deliraĵo : Ĉe la lago 65

LS65-P1-2-3-16 en PDF
LaSago 65 Junio 2010
Tri unuaj paĝoj + lasta
LS65-SF en PDF
LaSago 65 Junio 2010
Supplément en français
LS65 en PDF
LaSago 65 Junio 2010 kompleta