Accueil | Contacts SAT-Amikaro chez wikipedia SAT-Amikaro chez Ipernity SAT-Amikaro chez Facebook SAT-Amikaro chez Facebook fil rss

  fr |

Pentraĵ-aŭkcio

favore al SAT kaj SAT-Amikaro


Serĝaj pentraĵoj : kien ?

JPEG - 6.8 ko

Nia kara humuraĵema kamarado Serĝo Sir’ ne estas nur la fama bildstriverkisto kiun ĉiuj konas, sed ankaŭ eminenta pentristo, aŭtoro de iom pli ol trideko da valoraj kaj ege interesaj pentraĵoj.

Parto de lia pentraĵa verko estis jam montrita al la SAT-Amikara publiko okaze de la SAT-Amikara Kongreso de Ĉamberio en aprilo 2001. Kiel tiama efika kontribuanto al tiu evento, li oportune riĉigis la kulturan flankon per ekspozicio kiu ebligis al ni malkovri lian pentristan talenton.

Okaze de la venonta SAT-Amikara Kongreso en Ĉatoruso, li denove ekspozicios kelkajn el siaj plej karakterizaj pentraĵoj. La novaĵo estas ĉi-foje ke la ŝatantoj havos eblecon aĉeti liajn pentraĵojn je la profito de SAT aŭ de SAT-Amikaro, laŭ la elekto de la aĉetantoj. Kial kaj kiel okaziĝas tiu bonŝanco  ?

La pentraĵoj de Serĝo Sir’ profite al SAT kaj SAT-Amikaro

Kiel multaj artistoj, li verkis pro la plezuro verki, sed neniam vendocele. Tamen kelkajn li donacis al kelkaj privilegiitaj amikoj, kiuj kare konservas kaj admirigas ilin al siaj vizitantoj en siaj respektivaj hejmoj.

Liaj plej multaj pentraĵoj konserviĝas kaj foje estas ankoraŭ prilaborataj ĉe Serĝo kaj lia edzino, kiu ankaŭ tre ŝatas tiujn liajn verkojn. Sed pro manko de interesataj heredantoj, nun venas tempo pripensi la verkajn pluvivojn. Esperante ke ili povos plu vivi kaj samtempe utilos al io, li decidis oferti al niaj asocioj SAT kaj SAT-Amikaro per siaj verkoj ian subvencion. Do, proksimume du trionoj de liaj pentraĵoj estos aĉeteblaj.

Aŭkcia vendado de la Serĝaj pentraĵoj

Ĉar la celo ankaŭ estas subvencii niajn asociojn kaj ne nur doni al la Serĝaj pentraĵoj novan vivon, ili estas prezentitaj kun minimuma prezo, kalkulata laŭ fakaj kriterioj ordinare akceptataj por tiaj artaĵoj.

Ĉiuj pentraĵoj estis realigitaj per olea farbo sur tola muntaĵo, ĉu gluita sur rigida subtenilo, ĉu streĉita sur ligna framo. Tradicie, oni kalkulas la valoron de iu pentraĵo laŭ ĝia surfaco, kaj laŭ la «  kvoto  » de la pentristo. La surfaco estas indikita laŭ konvencia mezuro nomita « punkto ». La « kvoto » de la pentristo korespondas al prezo de la « punkto ». Estis decidite aŭkcie vendi la Serĝajn pentraĵojn surbaze de minimuma prezo kalkulata laŭ la arta merkato kiel malalta « kvoto », tio estas 40€ « punkte ». (Informcele, Serĝa pentraĵo en formato 15 - do 600 € - postulas pli ol unu monato da laboro...)

Konkreta funkciado de la aŭkcia vendado (Vidu sube la praktikajn informojn)

Ĝi funkcias per sendado de ĉekoj al la SAT-Amikara sidejo. La unua proponanto por unu pentraĵo sendu minimume la anoncitan prezon. Li ekde tiam estas la potenciala posedanto de la pentraĵo. Tiu fakto estos tuj anoncita sur la retaj paĝoj de SAT kaj SAT-am, kun dato kaj nomo de la potenciala posedanto (aŭ anonime se preferate) samtempe kun la nova sumo kiun oni minimume sendu por esti siavice la potenciala posedanto. Post tri monatoj sen nova aĉetpropono, la potenciala posedanto iĝas la plena posedanto. Li ricevos la pentraĵon kun atesto pri plena posedo, kaj indikos kiel dispartigi la sumon inter SAT kaj SAT-Am. La ĉekojn de « perditaj proponoj » oni nuligos kaj resendos al la koncernatoj.

Prezento de la pentritaj verkoj de Serĝo

Ĉi-poste estas prezento de preskaŭ ĉiuj Serĝaj pentraĵoj el la periodo post 1990, kun la teknikaj informoj kiuj ebligos al ĉiuj interesatoj kompreni la tutan verkon. Ĉiuj pentraĵoj do ne estas aĉeteblaj, ĉar iuj jam trovis sian lokon. Tiu tuta verko korespondas al grava laboro, relative pli grava ol tiu kiu ebligis al li realigi la bildstriojn. Cetere, la pentraĵoj plejofte rezultas de inspiro jam uzata en bildoj antaŭe faritaj. Foje, male, li reuzis en bildstrioj bildojn eltiritajn de siaj pentraĵoj. Pli detalaj klarigoj pri la arta verko de Serĝo aperos iom post iom. Du unuaj paĝoj jam aperis en S-ulo n°1237/8 de Jul-Aŭg 2008.

Ansofi Markov
JPEG - 6.8 ko

Aŭkcie aĉeti :

- En koverto kun adreso :

SAT-Amikaro
Pentraĵ-aŭkcio
132/134 bd Vincent Auriol
75013 PARIS
metu vian ĉekon profite al SAT-Amikaro, indikante dorse (aŭ sur kunmetita folio) por kiu pentraĵo vi aŭkcie proponas. Indiku ĉu vi deziras ke via propono estu anonima. Unu ĉekon por ĉiu pentraĵo se vi proponas por pluraj.

- Por vidi la pentraĵojn, alklaku !Voir la liste des articles
de la même rubrique


 
SAT-Amikaro - 132-134, Boulevard Vincent-Auriol - 75013 Paris - 09.53.50.99.58
A propos de ce site | Espace rédacteurs