Accueil | Contacts SAT-Amikaro chez wikipedia SAT-Amikaro chez Ipernity SAT-Amikaro chez Facebook SAT-Amikaro chez Facebook fil rss

  fr |

REZOLUCIOJ DE LA 69-a KONGRESO DE SAT-AMIKARO


La kongresantoj kunvenintaj de la 15a ĝis la 17a de aprilo 2017 :

- invitas la komitaton organizi tujan referendumon pri :

*Voĉdonado :

 • 1 - por renovigi la komitaton ; kandidatiĝas :

Elisabeth BARBAY, kondiĉe ke ŝi tuj realiĝu al SAT

Lucette ÉCHAPPÉ

Pierre LÉVY

Anne-Sophie MARKOV

Serge SIRE

Solange VAN LANDEGHEM

noto : Tiuj voĉdonado okazos laŭ la nunaj statutoj, do sendepende de la rezulto pri statut-modifoj.

 • 2 - pro la fakto ke SAT-Amikaro jam estas societano por partopreni en agado de la Kultura Domo de Esperanto Grésillon, por principe akiri sociajn partojn « B » je maksimume 6.000 € ; noto : Tiuj sociaj partoj "B" estas principe revendeblaj nur post 3 jaroj, do ne temas pri donaco, sed pri speco de prunto-dono - kun intereso- kiu tamen evidente ne estas senriska.
 • 3 - por modifi la statuton de SAT-Amikaro, kiel aprobite de la kongreso ;
 • *Alvoko por peti apartajn homfortojn en ĉefaj taskoj de SAT-Amikaro (kongreson organizi, ...)
  - gratulas kaj dankas ĉiujn aktivulojn, kiuj agadis dum la pasinta jaro por funkciigi sian asocion ;
  - petas de la komitato helpi regionajn grupojn kaj perantojn de SAT-Amikaro per regula rilato kaj monsubteno. La komitato petos raporton pri grupaj agadoj por nutri La SAGO-n kaj la jaran agadraporton. La komitato singarde daŭre monhelpos la SAT-Amikaran Sud-Kivuan grupon en Kongolando ;
  - aprobas monsubtenon al asocioj, kiuj disvolvigas liberajn programojn uzatajn de SAT-Amikaro kaj al asocioj, kiuj helpas civitanojn, kiuj luktas por plibonigi siajn vivkondiĉojn ;
  - ĝojas ke la redakta skipo de La Sago estis plifortigita, i. a. per kunordiganto ;
  - ĝojas ke nova kontisto sin proponis por kontadi en SAT-Amikaro ;
  - petas de la komitato atenti pri aliaj eventualaj similaj petoj de kulturcentroj en francparolantaj landoj ;
  - invitas SAT-Amikaranojn individue subtene aĉeti sociajn partojn en Kultura Domo de Esperanto Grésillon ;
  - invitas SAT-Amikaranojn individue subteni Kvinpetalo-n ;


Voir la liste des articles
de la même rubrique


 
SAT-Amikaro - 132-134, Boulevard Vincent-Auriol - 75013 Paris - 09.53.50.99.58
A propos de ce site | Espace rédacteurs