Accueil | Contacts SAT-Amikaro chez wikipedia SAT-Amikaro chez Ipernity SAT-Amikaro chez Facebook SAT-Amikaro chez Facebook fil rss

Congrès 2018 - bulletin d’adhésion

KONGRES-ALIĜILO Jen informoj, por ĝin bone uzi

Por enskribiĝi : La aliĝilo estas elŝutebla, vidu la apudan dokumenton…

PLENIGU unu dokumenton por UNUOPULO aŭ por ARO kies anoj GASTOS STRIKTE SAME.

SE NE, faru apartan dokumenton por ĉiu gasto.

SENDU VIAN ALIĜILON kun via pago aŭ indiko pri ĝiro (Minimume 30 %)

per Ĉeko profite al : SATAMIKAROPARIZAGRUPO

ĉe Thérèse SABATIER 21 rue Pasteur 94490 ORMESSON sur MARNE

POR ĜIRI :

53 576 61 A020 La Banque Postale, 75900 PARIS Cedex 15 Internacia IBAN : kont-identigilo : FR 80 2004 1000 0153 5766 1A02 045

KONGRESEJO

Centre KELLERMAN

17 bd Kellerman PARIS 13a kvartalo (Parkejo senpaga, ne rezervebla) alirebla je handikapitaj personoj

Metroo-stacio : Porte d’Italie linio "Porte d’Italie" kaj Tramway T3, Sat-Amikaro-sidejo (Place d’Italie) kaj Kellerman (Porte d’Italie) situas sur sama linio n° 7

je 20 minutoj piede per normalaj paŝoj inter nia sidejo/librejo kaj tiu centro

MANĜOJ : memserva sistemo. La prezo por tranoktado inkluzivas matenmanĝon. La prezo por la tagmanĝo aŭ vespermanĝo (12 €) inkluzivas nek kafon nek vinon ; sed eblas ilin mendi je tre konvenaj prezoj. Ankaŭ servo je distribuilo eblas.

TRANOKTADO : Kiel notite en la aliĝilo la ĉambroj estas dulitaj ; tiuj kiuj ŝatus pli da komforto povas elekti ĉambron unulitan kun duŝo je pli alta prezo. Ambaŭkaze littukoj kaj tualettukoj estas provizitaj. Kovrilo estas plumlitaĵa.

POR PLIAJ INFORMOJ SIN TURNI AL : Pri la aliĝo : Thérèse SABATIER : (Retadreso :terezasa@clubinternet.fr ; 01 45 76 10 57

Pri la kongreso mem : Bernard Cornevin : bernard, cornevin@gmail.com ; 06 72 74 72 53

BONVOLU RAPIDE ALIĜI, POR FACILIGI LA ORGANIZADON ; DANKON !
Sous-rubriques :


puce ...A téléchargeraliĝilo

 
SAT-Amikaro - 132-134, Boulevard Vincent-Auriol - 75013 Paris - 09.53.50.99.58
A propos de ce site | Espace rédacteurs