Union des Travailleurs Espérantistes de Langue Française)

SAT-Amikaro (Union des Travailleurs Espérantistes de Langue Française), fondée en 1945, est l’association espérantiste de langue française qui s’occupe de diffuser et enseigner l’espéranto aux francophones qui luttent pour un monde sans exploitation, de classe ou de quelque nature que ce soit, et permettre ainsi l’accès à SAT.

Pli legi

Lastaj aktualaĵoj

Konversacia rondo ĉiuvendrede en Parizo

Estonta rendevuo : - - 12a de Aprilo 2024 : Iom pri la insulo Kubo.
Je ĉiu vespero de Vendredoj okazas Esperantlingva parolrondo ĉe SAT-Amikaro en Parizo, ekde 18h30, adreso : 132-134 bd Vincent Auriol, Paris XIII. Ĉiusemajne nova temo estas proponita por interparoli, nur per la internacia lingvo.
ĈĜĤĴŜŬĉĝĥĵŝŭ