Aktualaĵoj
Konversacia rondo ĉiuvendrede en Parizo

Estonta rendevuo : - - 24a de Majo 2024 : Libera interparolado pri ĉiuj ajn temoj.
Je ĉiu vespero de Vendredoj okazas Esperantlingva parolrondo ĉe SAT-Amikaro en Parizo, ekde 18h30, adreso : 132-134 bd Vincent Auriol, Paris XIII. Ĉiusemajne nova temo estas proponita por interparoli, nur per la internacia lingvo.
ĈĜĤĴŜŬĉĝĥĵŝŭ

Aktualaĵoj
Manifestacio je 1a de Majo

Kiel en la pasintaj jaroj, esperantistoj de la Pariza regiono rendevuas ĉ 13h ĉe SAT-Amikaro, 132-134 bulvardo Vincent Auriol, por iri en placon de La Respubliko, aŭ rekte rendevui sur la placo mem, je strato de Faubourg du Temple ĉ 14h.

Aktualaĵoj
76a Kongreso de SAT-Amikaro

Ni kongresos en KVINPETALO (komunumo BOURESSE)

Aktualaĵoj
Nia Zam-Festo je Dimanĉo 17 Decembro

Spekti la filmeton de la evento : Zam-Festo 2023 por eta ekrano, Zam-Festo 2023.
Nia tradicia Zam-Festo okazis je Dimanĉo 17 Decembro en nia pariza sidejo.

Aktualaĵoj
Kongreso 2023 de SAT-Amikaro en Bourges

75a Kongreso de SAT-Amikaro La 75a kongreso de (...)

Aktualaĵoj
74a Kongreso de SAT-Amikaro

La 74a Kongreso de SAT-Amikaro okazos en la Esperanto-kastel

Aktualaĵoj
Esperanto-kursoj en la sidejo de la asocio

La kursoj rekomenciĝis por franclingvanoj kiuj deziras eklerni, progresi, kaj perfektiĝi en la internacia lingvo.

Aktualaĵoj
Nova libro : La Eta Krokodilo kaj la Verda Stelo

Ni estas feliĉaj anonci al vi la publikigon de la (...)

Aktualaĵoj
Nuligita : Zamenhofa tago en SAT-Amikaro

Annulation de la Fête de Zamenhof 2021
En raison d’une (...)

Aktualaĵoj
Prezentado de la internacia lingvo Esperanto kaj de la Esperanto-kursoj de SAT-Amikaro

la 18a de septembro 2021, je la 15a en la sidejo de (...)

Aktualaĵoj
Deklaracio de la 94a Kongreso de SAT (2021)

Aktualaĵoj
La SAGO 137 alvenas

Aktualaĵoj
Programo de la 72a-73a Kongreso de SAT-Amikaro

La programo de la kongreso estas nun disponibla.
Se vi (...)

Aktualaĵoj
Partopreni en la 72a-73a Kongreso de SAT-Amikaro

La venonta kongreso de SAT-Amikaro okazos de la 8a ĝis (...)

Aktualaĵoj
Nia libroservo atendas vian viziton...

Nia libro-servo estos malfermata en Aprilo 2021 je la (...)

Aktualaĵoj
Perkorespondaj kursoj

SAT-Amikaro proponas perkorespondajn kursojn. Rete kaj (...)

Aktualaĵoj
Funkciado de nia libroservo : Merkredo 24 Junio 2020.

Vi povas kontakti telefone la libroservon 09 53 50 99 (...)

Aktualaĵoj
Venontaj babilrondoj

Dankon Dankon, al ĉiuj parolrondanoj, kiuj, aŭ en sidejo (...)

Aktualaĵoj
Virtuala Babilrondo - Vendredon la 8an de Majo 2020

La venonta virtuala babilrondo okazos :
Vendredon la (...)

Aktualaĵoj
Virtuala Babilrondo - Vendredon la 1an de Majo 2020

La venonta virtuala babilrondo okazos : Vendredon la (...)

Aktualaĵoj
Perkorespondaj kursoj

SAT-Amikaro ankaŭ proponas perkorespondajn kursojn : (...)