Aliĝi al SAT-Amikaro

Por aliĝi al SAT-Amikaro, sufiĉas printi kaj plenigi la aliĝilon atingebla kiam vi klakas sur la apuda griza vinjeto…

aliĝilo {JPEG}
TARIFOJ
Francio
Belgio
Svisio
Aliaj landoj
Normala kotizo
Kun abono al La Sago
35 €
42 €
Kotizo sen abono
14 €
14 €
Subtenkotizo
Comprenant l’abonnement à La Sago>
70 €
84 €
Aparta kotizo
Junulo (- ol 25 j.), senlaborulo, kunul(in)o
Kun abono al La Sago
17,50 €
21 €
Minimuma kotizo
Libera
Libera
Simpla abono al La Sago
32 €
39 €

Ni ankaŭ invitas vin malkovri kaj aliĝi al Sennacieca Asocio Tutmonda (SAT).