Aliroj al Esperanto

Ĉefredaktoro : Christer Kiselman, Kunredaktoroj : Renato Corsetti, Probal Dasgupta

230 paĝoj, formato : 15,5 x 23,5 cm, broŝurita, Prezo : 16,50€

ISBN 978-80-87169-86-5, eldonis Kava-pech.cz

Almanaĥo redaktita de tri spertaj esperantologoj Christer Kiselman, Renato Corsetti kaj Probal Dasgupta pritraktas diversajn alpaŝojn al la fenomeno Esperanto el la plumo de renomaj fakuloj.

ENHAVO :

Christer Oscar Kiselman : Antaŭparolo

Javier Alcalde : Pacisma aliro

Detlev Blanke : Interlingvistika aliro

Pri Esperantologio / Esperanto Studies

Cyril Brosch : Jurscienca aliro

Probal Dasgupta : Du problemoj en la sintakso de Esperanto

Pri Akademio de Esperanto

Sabine Fiedler : Esperanto el frazeologia vidpunkto

Federico Gobbo : Malantaŭ la kurteno : Esperanto kiel lingvoinventaĵo

Kimura Goro Christoph : Lingvoideologia aliro : Ĉu Esperanto vere havas “internan ideon” ?

Ilona Koutny : Tipologia karakterizo de esperanto kiel natura lingvo

Haitao Liu : Kvantaj aliroj

Carlo Minnaja : Aliro tra la literaturo

Hiroshi Nagata kaj Renato Corsetti : Rezigno pri libereco ne ĉie kaj ne ĉiam : la vortordo en Esperanto

Orlando E. Raola : Hedonisma aliro

Giorgio Silfer : La du epistoloj de Odeso

Humphrey Tonkin : Historia aliro