Bonvenon !

Publié le mercredi 2 décembre 2009 par OKK2010 , mis a jour le vendredi 2 avril 2010
logo kongreso Armor 2010

Alklaku ĉi-tie, aŭ sur la bildo, por mendi poŝtmarkojn aŭ poŝkartojn pri la kongreso.

La OKK bondeziras al ĉiuj kongresanoj agrablan vojaĝon !
La alvenvojo estas taŭge signalita kaj vidu eĉ bovinoj miras pro la evento !

 Ni Kriz-kontraŭu !
 Kia socia organizado por estonteco ?

Multaj debatoj, kunvenoj, ekskursoj ne sufiĉos por malkovri nian regionon. Vi konsentus, ĉu ne ?
Aliĝu la kongreson por festnozumi kaj gustumi krespojn en gaja bretona etoso.
Bonvolu :
Ĉu printi tiun kongresaliĝilon laŭ formato .pdf , plenumi kaj sendi ĝin al :

Kongresaliĝilo
Kongresaliĝilo ARMOR 2010
OKK SAT-Amikaro 2010 - Esperanto 22 ĉe

Alain Le Mau

9 rue de St Aubin

22120 YFFINIAC

Ĉu kompleti tiun kongresaliĝilon laŭ formato .xls kaj rete sendi ĝin al nia retadreso :

satamikaro.armor2010@gmail.com

EKZAMENOJ

Kiel kutime, estos
proponita al la kongresanoj
trapasi ekzamenojn
laŭ la 2 unuaj niveloj de
FEI (Franca Esperanta-
Instituto).

Tiuj sesioj okazos sabate
matene kaj posttagmeze
en kaj proksime de la
kongresejo.

Se vi deziras aliĝi al
tiuj ekzamenoj, nepre
kompletigu la kongresan
aliĝilon kaj sendu ĝin
antaŭ la 1a de marto
2010, por ke ni venigu
ekzamenontojn.