Bouresse (86), 17-21 février : Astronomie et Espéranto

Astronomie en espéranto

Ces deux domaines, astronomie et espéranto, ont en commun l’universalité qu’ils représentent. Patrick Lagrange, astronome professionnel et espérantiste confirmé, vous permettra pendant ces cinq jours de mettre en pratique vos connaissances en espéranto pour les appliquer à l’astronomie, avec observation nocturne dans la campagne bouressoise !

De la 17an ĝis la 21an de februaro ni spektos la ĉielon super Kvinpetalo

Okaze de la nuna internacia jaro pri astronomio, jen proponota programo :

Antaŭ ĉio : la ĝenerala celo de tiaj jaroj estas malkovrigi fakon al la pli multnombraj homoj per atingeblaj rimedoj. De 20 jaroj mi klarigas astronomion al ĉiuj sed , ŝajne suksese, mi klerigas ilin. Do mi invitas ĉiujn al vojaĝo tra tiu fako kiu, tute strange, malfakiĝas pro mia gvidado. Do mi proponas tiun paŝan malkovradon :

 Ĉu astronomio estas vera scienco ?
 Kiu naskis astronomion ? Rilatoj inter astronomio kaj mitologio, astrologio kaj homa historio.
 Astronomio depost la 17a jarcento kaj nuna astronomio.
 Astronomio je amatorskalo.
 Estonteco de astronomio.

Kiel plej eble mi malkovrigos la astronomian vortaron. Mi subtenos mian gvidadon per lumbildoj kaj pratikaj observadoj, (dank’ al teleskopo dudek kvin centimetroj larĝa kaj binokloj kiujn mi kunportos) vespere sub la vera ĉielo (se la vetero permesos...).

"Fluigi la paroladon" Parola praktikado de la lingvo (2a grado)

Unu afero estas kapabli flue legi k kompreni lingvon, alia afero estas ĝin flue paroli k praktiki en ĉiutagaj cirkonstancoj. Tion ĉi vi povos plibonigi kun Serĝo Sir’ (Serge Sire) intense dum tuta semajno.


Ces deux stages auront lieu en parallèle du mardi 17 au samedi 21 février 2009 au centre culturel d’espéranto Kvinpetalo à Bouresse.

Soyez bienvenus ! Pour une organisation optimale, n’oubliez pas de vous inscrire le plus tôt possible.

Kvinpetalo Esperanto-Centro
15 rue du lavoir
Fr-86410 Bouresse
tel 05 16 95 13 30
informoj@kvinpetalo.org

Pour plus d’information : http://kvinpetalo.org/