Bulonjo-ĉe-maro

0,40 EUR €

1887-1987
60a SAT-kongreso
22-29-8-1987
Centjariĝo de Esperanto

Jubileo de Esperanto
Urbo de la 1a Universala Kongreso de Esperanto (1905) kun partopreno de D-ro L.L. Zamenhof.