Kunveno de la 8a de novembro

La venonta kunveno de la pariza grupo de SAT-Amikaro okazos je

Sabato, la 8a de novembro, je la 14a horo, en la sidejo de SAT-Amikaro

Tagordo :

1.Horarŝanĝo de la kunvenoj dum la venonta lernojaro

Estas antaŭvidite provkantado la duan sabaton de ĉiu monato ekde decembro, kaj tio do sisteme kolizios kun niaj kunvenoj. Do ni devos interkonsenti por ŝanĝi la daton de unu el la du aranĝoj.

2. Venontaj agadoj

 Zamenhofa festo
 unua de Majo
 Venontaj debatotemoj : ĉu daŭrigi laŭ la nuna sistemo ?
 laboraj semajnfinoj en la SAT-sidejo

3. Diversaĵoj

Ne okazos debato poste, ĉar ni pasintfoje decidis ŝpari nian energion por partopreni en la kongreso de sciinterŝanĝaj retoj, kiu okazos en Evrio (91) inter la 27a kaj 29a de novembro. Pliaj detaloj pri ĉi tio baldaŭ venos.