Kvinpetalo à Bouresse (86), 22-26/09/2009 : atelier théâtre en Espéranto

Rien que pour le plaisir, venez faire du théâtre au Centre Espéranto Kvinpetalo. Chacun travaillera, apprendra, répétera son rôle pour devenir acteur au moins pendant... quelques jours ! Nous serons tour à tour complices, en colère, émouvants ou même drôles dans des situations amusantes ou dramatiques. Nous choisirons le rôle qui nous va comme un gant ! Mais combien de difficultés et surtout combien d’émotions
derrière le rideau qui se lève ! Apportez vos sketches ou saynètes.

Animateur : Josée Lafosse


Teatra ateliero

Nur por la plezuro, venu teatrumi en la Esperanto-centro Kvinpetalo. Ĉiu prilaboros, lernos, ripetados sian rolon por iĝi aktoro almenaŭ dum... kelkaj tagoj ! Ni iĝos ĉu komplicoj, ĉu koleraj, ĉu kortuŝaj eĉ ridigaj en amuzaj aŭ dramaj situacioj. Ni elektos la rolon, kiu algantas nin ! Sed kiom da malfacilaĵoj kaj ĉefe kiom da emocioj malantaŭ la kurtenlevo ! Kunportu viajn skeĉojn aù teatraĵetojn se vi deziras.

Gvidos Ĵoze’ Lafoso


Pliaj informoj ĉe : http://www.kvinpetalo.org/