La SAGO 69 (novembro)

Publié le lundi 8 novembre 2010 par Vito , mis a jour le jeudi 8 décembre 2011

Enhavo

 1/3 : SAT-Amikaro ĵus aliĝis al APRIL
 2 : E-kuku !
Konkurso pri emblemo
 3 : Nekrologe
 4 En nia leterkesto
 5 : Praktikaj informoj
 5-6 : Kiel traduki : "Suite"
 6 : Libro-Servo
Konkurso pri emblemo

 

7-10 : Supplément en français :

 11/12 : La desupra ekologio kal la
maldesupra...
 12 : Vizito ĉe Prof. Statistikus
 13 : Libroj vivas pli longe ol
unu sezono

 14 : Legindaj Legendoj
 14/15 : Pedagogio/recenzo
Esperantistoj aktivas
 15 : Esperantistoj aktivas
Ĉe la lago 69

LS69-P1-2-3-16 en PDF
LS69-SF en PDF
LS69 Kompleta (1.6 Mo)