La SAGO 69 (novembro)

Publié le lundi 8 novembre 2010 par Vito , mis a jour le jeudi 8 décembre 2011

Enhavo

- 1/3 : SAT-Amikaro ĵus aliĝis al APRIL
- 2 : E-kuku !
Konkurso pri emblemo
- 3 : Nekrologe
- 4 En nia leterkesto
- 5 : Praktikaj informoj
- 5-6 : Kiel traduki : "Suite"
- 6 : Libro-Servo
Konkurso pri emblemo

- 

7-10 : Supplément en français :

- 11/12 : La desupra ekologio kal la
maldesupra...
- 12 : Vizito ĉe Prof. Statistikus
- 13 : Libroj vivas pli longe ol
unu sezono

- 14 : Legindaj Legendoj
- 14/15 : Pedagogio/recenzo
Esperantistoj aktivas
- 15 : Esperantistoj aktivas
Ĉe la lago 69

LS69-P1-2-3-16 en PDF
LS69-SF en PDF
LS69 Kompleta (1.6 Mo)