La SAGO 70 (decembro)

Publié le lundi 6 décembre 2010 par Vito , mis a jour le jeudi 8 décembre 2011

Enhavo

 1 : Kovrilpaĝo : Seta kongreso ĉe la horizonto
 2 : La Seta kongreso, gastronomi-nivele
 3 : Perkoresponda instruado
 4 Selle-Humuraĵoj
 4/5 : La desupra ekologio kal la
maldesupra... (2a parto)
 5 : Pri "La Bellevilloise"
 6 : Deportado de Hindoĉinoj (voĉlegita en radio 3ZZZ de la 7a de marto)

 

7-10 : Supplément en français :

 11 : Praktikaj informoj
 11/12 : Vizito ĉe Prof. Statistikus
 13/13 : Libro-Servo
Recenzo : Sonĝoj de Kristalo
Libroj vivas pli longe ol unu sezono
 14 : Legindaj Legendoj
 14/15 : Esperantistoj aktivas
Reklamo (jes !)
 16 : Esperantistoj aktivas
Ĉe la lago 70

LS70-P1-2-3-16 en PDF
LS70-SF en PDF
La Sago 70 Kompleta (1.2 Mo)