La SAGO 71 (januaro)

Publié le samedi 8 janvier 2011 par Vito , mis a jour le samedi 10 mars 2012

Enhavo

 1 : Kovrilpaĝo : Seta kongreso : Ekskursoj
 2 : Legindaj Legendoj : Ganeŝo (voĉlegita en radio 3ZZZ de la 14a de februaro)
La Seta kongreso, turism-nivele
 3 : Priasociaj diversaĵoj
 4 Kontribuo al Vikipedio : korfpilkado
 4/5 : La desupra ekologio kal la
maldesupra... (3a k lasta parto)
 6 : HuMorelaj Linioj
Pri Greziljono

 

7-10 : Supplément en français :

 11 : Praktikaj informoj
 11/12 : Kiel traduki : Pile
 12 : Libro-Servo
 13 Libroj vivas pli longe ol unu sezono
 14/15 : E-kuku
Setaj ekskursoj : La tuttagaj
Esperantistoj aktivas
 16 : Greziljono (foto)
Ĉe la lago 71

LS71-P1-2-3-16 en PDF
Trois premières pages et dernière
LS71-SF en PDF
Supplément en français

Atentigo : ĉar la referendumilo sendita kun la novembra Sago estis nekompleta, la kompletiga parto estis sendita kun la januara. Ĉi sube troviĝas ambaŭ partoj.

Referendumilo 2010 (1/2)
Referendumilo 2010 (2/2)
LS71 kompleta en PDF