Literaturo originala kaj tradukita

Literaturo : poezio, teatraĵoj, romanoj, noveloj, rakontoj, originalaj kaj tradukitaj :

Okaze de mendo, bonvolu noti la referencan numeron de la libro (ruĝan, en la unua kolumno).
Listoj ĝisdatigitaj en Marto 2024.

Poezio :

Ref. Titolo, Verkis, Tradukis, Paĝoj. Prezo
319 Akroskizoj, C. Rivière, 44p. 3,00 €
320 Desislava ridetas, G. Silfer, 71p. 8,85 €
321 Dolĉe-amare, E. Van Damme, 87p. 6,10 €
322 El sisma zono, M. Giŝpling, 106p. 7,80 €
323 En la profundo, G. Kamĉo, 319p. 17,00 €
324 Eroj kaj aliaj poemoj, M. Boulton, 365p. 17,40 €
325 Esperanta Versado, J. Krolupper, 56p. 4,20 €
685 Fenestro kristala (Noveloj kaj Poemoj), J. Pioro, 200p. 10,40 €
326 GeLKKpoetoj – Vol.4, LeQuint, Le Puil, 32p. 3,00 €
328 Ibere libere, G, Kamĉo ; L. Deck ; M. Fernandez ;, 136p. 15,00 €
329 Imperio de l’koroj, J. Balbin, 236p. 14,50 €
330 Kanto de l’ korvo (La), N. Ruggiero, 85p. 7,50 €
331 Kanto pri Minotaŭro kaj aliaj poemoj, G. Berveling, 135p. 11,40 €
332 Kantoj de Anteo, M. Zifu, 260p. 16,00 €
690 Kolektanto de ĉielarkoj – Rakontoj kaj poemoj – (bindita), T. Sekelj, 119p. 12,00 €
333 Konflikto de la epokoj (La), Edwin De Kock, 468p. 33,00 €
1609 Kvaropo, W. Auld / J.S. Dinwoodie / J. Francis / R. Rossetti, 256p. 4,00 €
334 Libro de adoro (La), G. Mattos, 77p. 7,50 €
1632 Libro de Nejma (La), G. Mattos, 80p. 7,50 €
335 Malmalice, J. Valano, 62p. 12,00 €
336 Memkritiko – (bindita), V. Sadler, 60p. 3,10 €
337 Meznokto metropola, K. Ungar, 112p. 9,80 €
338 Miaj unuaj pensoj, Ĝif de Rituel, 26p. 3,00 €
339 Moskvaj sonoriloj – Antologio de verkoj de moskvaj poetoj-esperantistoj, Kompilis : N. Gudskov, 160p. 15,00 €
340 Pinta krajono – Poemaro – Ilustrita de Paul Klee, Reto Rossetti / P. Klee, 130p. 4,60 €
342 Pluk, P. Thorsen, 95p. 2,60 €
343 Pluralogo, Vimala Devi, 78p. 7,00 €
344 Poemaj dilemoj, C. Rivière, 40p. 3,50 €
345 Poemo de Utnoa, A. Montagut, 220p. 20,00 €
346 Prefere ne tro rigardi retro, E. Urbanová, 128p. 9,90 €
347 Provo alfronti la vivon, I. St.Georgiev, 111p. 4,00 €
348 Rapide pasis la temp’ – Poemaro, E. Urbanova, 91p. 6,90 €
349 Rev-ene, Miguel Fernández, 168p. 10,00 €
350 Sekretaj sonetoj, P. Peneter, 104p. 10,40 €
355 Ŝirpecoj – Anstataŭ monumento, C. Declercq, 168p. 10,50 €
351 Stranga butiko (La) 1 – KD – (registrita de S. Marĉek), Raymond Schwartz, 12,00 €
352 Stranga butiko (La) 2 – KD – (registrita de S. Marĉek), Raymond Schwartz, 12,00 €
353 Sub la signo de socia muzo – Antologio Poemoj kaj eseoj, red. : W. Auld k. S. Maul, 123p. 11,00 €
354 Sur parnaso, T. Brian Carr, 120p. 7,00 €
356 Taglibro de nenifaranto, N. Ruggiero, 71p. 7,50 €
357 Tie ĉi tie, M. Giŝpling, 104p. 10,50 €
358 Trilingva Landlim’, P. Browne, 32p. 4,40 €
359 Verdkata testamento – KD – (voĉlegas Stano Marček), Raymond Schwartz, 24,00 €
360 Verso kaj larmo – Elektitaj poemoj, E. Urbanova, 87p. 5,70 €
361 Versoj de persoj, K. Sayadpour, 115p. 6,00 €
362 Vivendo – Poemoj, L. Gabrielli, 189p. 6,40 €
363 Vojaĝoj kaj aliaj poemoj, E. de Kock, 147p. 10,00 €
406 39 modernaj poetoj – Antologio de la postmilita bosnia-hercegovina poezio, Kompilis I. Kordić, L. Režek, 110p. 4,00 €
364 Alilingvaj erotikaj poeziaĵoj – La Krom-Kancerkliniko 18, G. Waringhien, 32p. 4,00 €
365 Aniaro, H. Martinson, W. Auld k B. Nilsson, 174p. 11,45 €
366 Bapto de caro Vladimir (La) – Legendo el la Rusa historio, K. H. Borovsky, T. Pumpr, 124p. 14,20 €
367 Beletra kolekto de Ĝenevaj Aŭtoroj, (diversaj aŭtoroj), La stelo, 123p. 8,00 €
368 Bosniaj elegioj, R. Risojević. Pentroarte ilustris : O. Berber, V. Skaljer-Race, 48p. 4,00 €
369 Cigana romancaro, F. Garcia Lorca, F. de Diego, 110p. 5,35 €
370 Defendo de la lupoj kontraŭ la ŝafidoj – Poemoj, Hans’ Magno Encensbergo, V. Lutermano, 118p. 14,50 €
371 Dia digno de la vorto, Athanase Vantchev de Thracy, Amerigo Janako, 95p. 12,00 €
372 El ĉina poezio – (bindita), S. J. Zee, 135p. 7,70 €
373 Elektitaj fabloj, Krilov, S. Rublov, 335p. 13,70 €
374 Elpafu la sagon – El la buŝa poezio de la mondo, T. Sekelj (Kompilis k tradukis), T. Sekelj, 187p. 8,50 €
375 Espanja Espanja, V. Ĉerkez, recenzis B.Paviĉ, 14p. 2,00 €
376 For ŝmiraĵojn ! / ¡Déjate de ungüentos !, Jordi Maíz, M. Fernández, 80p. 7,50 €
377 Frithjof-Sagao – Poemaro dulingva, Sveda kaj Esperanta, E. Tegnér, W.Th. Oeste, 385p. 14,50 €
378 Kalevala – La perlo de la Finna literaturo (bindita), Elias Lönnrot, J.E. Leppäkoski, 392p. 21,35 €
379 Kanto Ĝenerala – Libreto de la spektaklo de la koruso Interkant’, P. Neruda, G. Lagrange, M.D.Goninaz, 10p. 4,00 €
380 Kantoj por ĝojo kompilitaj de Stanjo – Dua eldono, Chrdlová, Stanislava, 63p. 4,80 €
381 Kie brulas, ĝentlemanoj ?, C. Bukowski, H. Hirte, 88p. 3,00 €
382 Kvarteto de Mendelssohn kaj aliaj rakontoj (La), J. Swaszkiewicz, J. Grum, 104p. 4,60 €
383 Lamento 1944–1994, J-C Pecker, J-C Roy, 56p. 12,00 €
384 Legindaj partizanoj (La), B. Čopič, B. Miljko, 78p. 6,00 €
385 Malvarma bufedo, Jenny Wrangborg, Göran Greider, 106p. 8,00 €
386 Miguel Hernández, poeto de l’ popolo – Poem-antologio, Miguel Hernández, M. Fernández, 226p. 10,00 €
388 Montara krono (La) – (bindita), Petro Petroviĉ Njegoŝ, S.S. Petroviĉ / El la serbokroata, 273p. 9,00 €
389 Nova mondo en niaj koroj – Elmontro el nuntempaj hispanaj kritikaj poetoj, elekto de tekstoj A. Garia-Teresa, M. Fernandez, 200p. 8,50 €
390 Pala fajro, V. Nabokov, M. Maron, 24p. 3,00 €
392 Poemaro – 30 poemoj, P. Eluard, C. Rivière, 44p. 5,00 €
393 Poemo de Rodano (La), F. Mistral, R. Laval, 134p. 3,50 €
394 Poezio : armilo ŝargita per futuro, M. Fernández, 363p. 15,00 €
395 Primico – Poemoj, Tagore, P. Dasgupta, 114p. 6,10 €
396 Robaioj (La), U. Kajjam, G. Waringhien, 151p. 9,00 €
397 Sinjoro Tadeo, A. Mickiewicz, A. Grabowski, 334p. 7,30 €
399 Ŝtona dormanto, M. Dizdar, J. Zarković, 94p. 6,00 €
400 Ŝtono de la amo (La) – Elektitaj poeziaĵoj, Sali Bashota, Bardhyl Selimi, 396p. 19,50 €
402 Tra la parko de la franca poezio – La klasika periodo, G. Waringhien, 252p. 11,50 €
403 Tra la parko de la franca poezio – La mezepoka periodo, G. Waringhien, 183p. 12,20 €
404 Tra la parko de la franca poezio – La renesanca periodo, G. Waringhien, 207p. 13,00 €
405 Tragedio de l’ homo (La) – (bindita), I. Madach, K. Kalocsay, 259p. 13,80 €
407 Urbo de terura nokto (La), J. Thomson, W. Auld, 46p. 3,70 €
858 Valonaj poetoj - Antologieto / Poètes wallons - Petite anthologie, Kompilis grupo de Gembloux, 66p. 5,35 €

Teatraĵoj :

Ref. Titolo, Verkis, Tradukis, Paĝoj. Prezo
408 Amo de Danto Alighieri (La), T. Muller, 23p. 5,35 €
409 Ĉi-semajne eĉ ajn-mise, S. MakGill, 24p. 3,80 €
863 Karakalo, SAT-Amika-rana teatra trupo Kvak kaj Duono, 6p. 4,00 €
410 Konto de l’ vivo, P. Gubbins, 137p. 13,60 €
411 Najbaroj kaj boroj - Du teatraĵoj kun demandoj, ekzercoj kaj rol-ludoj – (bindita), S. MacGill, 213p. 13,80 €
412 Nia teatro, diversaj aŭtoroj, 63p. 2,00 €
413 Angla sen instruisto (La), E. Ionescu, I. Onet, 24p. 5,50 €
414 Antigona – (bindita), J. Anouih, R. Imbert, 67p. 9,00 €
415 Arto, J. Reza, ILO, 32p. 5,00 €
416 Bohemiaj lumoj, Ramón del Valle-Inclán, M. Fernandez, 176p. 10,00 €
417 Bronza tigro (historia dramo) – (bindita), Gûo Moĵùo, Seimin, 122p. 6,00 €
418 Cyrano de Bergerac, Edmond de Rostand, A. Cherpillod, 249p. 15,00 €
419 Defio vivi kaj krei (La), Fernando J. Lopez, M. Fernandez, 100p. 8,00 €
420 Don Juan’ tenorio, J. Zorrilla, 189p. 9,15 €
421 Dresado de la megero (La), W. Shakespeare, G. C. Jervis, 136p. 8,70 €
422 El Anatol kvin unuaktaĵoj en esperanto, A. Schnitzler, L. Grimme k.a., 68p. 3,80 €
423 El la vivo de Syunkin, Tanizaki, Zyun’itirô, M. Masao kaj I. Teruhiko, 146p. 13,80 €
424 Familia etoso, A. Jaoui k J.-P. Bacri, R. Cash, 68p. 6,00 €
425 Fatomaŝino (La), J. Cocteau, G. Lagrange, 127p. 6,40 €
426 Faŭsto I + II, J. W. von Goethe, Karl Schulze, 565p. 36,00 €
427 Gastejestrino (La), C. Goldoni, C. Minnaja, 157p. 10,70 €
428 Hamleto – (bindita), W. Shakespeare, L. L. Zamenhof, 206p. 9,20 €
429 Hamleto, princo de Danujo (broŝurita), W. Shakespeare, L.N.M. Newell, 251p. 11,60 €
430 Karotkapo, J. Renard, ILO, 19p. 2,00 €
431 Komedio de eraroj (La), W. Shakespeare, W. Auld, A.M. Simeonov, 88p. 5,40 €
432 Laksigo de bebo (La), G. Feydeau, A. Cherpillod, 63p. 6,00 €
433 Leciono (La), Ionesco, A. LeQuint kaj J. Le Puil, 40p. 6,50 €
434 Mariage forcé (Le) / Trudita edziĝo (La), Molière, A. Cherpillod, 63p. 6,00 €
435 Mondo ne havas atendejon (La), M. Dekker, F. Faulhaber, 80p. 3,00 €
436 Oktavia, atribuita al Seneca, G. Berveling, 60p. 4,80 €
437 Puphejmo, H. Ibsen, O. Tangerud, 57p. 10,20 €
438 Rabistoj (La), F. Schiller, L.L. Zamenhof, 150p. 14,95 €
439 Reĝo Edipo kaj Antigona, Sofoklo, D. B. Gregor, 215p. 10,20 €
440 Reĝo Lear – (bindita), Shakespeare, Kalocsay, 157p. 8,40 €
1625 Reĝo Ubuo, A. Jarry, T. Larger / T. Tailhades, 110p. 10,00 €
441 Rossumaj Universalaj Robotoj – R.U.R., K. Ĉapek, Moraviaj Eo Pioniroj, 119p. 15,90 €
442 Ruĝbenketa lifto (La), Suada Tozo-Waldman, B. Jouault, 95p. 7,00 €
443 Salale !, Farok Topan – Ebrahim Husein, N. Vesela, 175p. 9,00 €
444 Sanga nupto – Domo de Bernarda Alba (La), F. Garcia Lorca, M. Fernandez, 230p. 16,80 €
445 Sen eliro – La Respektema P…, J.-P. Sartre, R. Bernard, 111p. 5,20 €
447 Sunleviĝo – (bindita), Cao Yu, Tan Xiuzhu, 142p. 8,10 €
448 Tempesto (La), W. Shakespeare, K. Kalocsay, 120p. 5,00 €
449 Topaze – La ŝipego « Tenacity », M. Pagnol k C. Vildral, R. Bernard, 291p. 10,00 €
450 Tri aŭtoroj kaj mi, I. Iglèsias, A. Guimerà, S. Rossinyol, R. S. Güell, R. S. Güell, 130p. 11,40 €
451 Unu ringo ilin regas, JRR Tolkien, A. Korĵenkov, 15p. 4,00 €
452 Vivo de Henriko Kvina (La), W. Shakespeare, H. Tonkin, 158p. 14,00 €

Romanoj, literaturaj rakontoj fikciaj :

Ref. Titolo, Verkis, Tradukis, Paĝoj. Prezo
453 Comme un vol d’oiseaux sacrés (el « Flugi kun Kakatuoj ») – (fr), T. Steele, G. Martin, 263p. 15,00 €
472 Épreuve (L’) / Elprovado (La), R. Condon, 386p. 25,00 €
454 Poupée Catalane (La) – Roman (fr), B. Piedfert, 164p. 12,50 €
456 Aliulo (La), S. Elgo, 220p. 12,00 €
457 Amo inter ruinoj, Trevor Steele, 232p. 16,00 €
458 Apenaŭ papilioj en Bergen-Belsen, T. Steele, 152p. 9,00 €
459 Ardes, B. Tornado, 180p. 7,50 €
460 Arne, la ĉefido – Rakonto el la vikinga epoko, L. Nordenstorm, 112p. 11,45 €
461 Blinda birdo (La), I. Nemere, 120p. 6,00 €
462 Ĉielarka estonto, C. Mallia,, 111p. 13,50 €
463 Ĉu ŝi mortu tra-fike ?, J. Balano, 74p. 13,00 €
464 Ĉu vi konas Blaise Cendrars, M. de Seabra, 88p. 13,50 €
466 Dekdu noktoj de Satano (La), E. Imby - K. Kalocsay, 129p. 19,10 €
467 Dio ne havas eklezion, T. Steele, 168p. 11,40 €
468 Dis !, S. Johansson, 135p. 13,50 €
469 Dum vi estis kun ni, I. Nemere, 165p. 6,00 €
470 El ombro de l’ tempo, Sten Johansson, 196p. 17,10 €
471 Enigmo de l’ar@neo (La), A. Montagut, 106p. 18,60 €
472 Épreuve (L’) / Elprovado (La), R. Condon, 386p. 25,00 €
473 Fajron sentas mi interne, U. Matthias, 97p. 6,00 €
474 Febro, I. Nemere, 131p. 7,50 €
1614 fermita urbo (La), I. Nemere, 158p. 13,00 €
475 Fieraj koroj – Studenta romano, E. Jitzovsky, 97p. 6,00 €
476 Flugi kun kakatuoj, T. Steele, 256p. 16,50 €
477 Fotoalbumo (La) – volumo 1, T. Steele, 366p. 19,20 €
478 Fotoalbumo (La) – volumo 2, T. Steele, 165p. 15,00 €
479 Hetajro dancas, E. Urbanová, 327p. 18,50 €
480 Ho, tomboj de l’ prapatroj, C. Conterno Guglielminetti, 172p. 18,00 €
481 Inferio – Originala scienc-fikcia romano (1938), Hindrik Jan Bulthuis, 153p. 10,70 €
482 Insulo de revoj, M. Austin, 96p. 13,60 €
483 Jaĥto veturas for... kaj veturigas la morton, D. Dorval, 194p. 10,50 €
484 Kaj staros tre alte, T. Steele, 293p. 24,00 €
485 Karuseloj..., S. Larbar, 116p. 6,25 €
486 Kazinski venas tro malfrue, D. Dorval k Ch. Declerck, 176p. 11,00 €
487 Kiel akvo de l’ rivero – (bindita), R. Schwartz, 488p. 16,00 €
488 Kisa malsano (La), Sandor J. Bako, C. Piron, 119p. 12,60 €
489 Kiuj semas plorante..., E. Tofalvi kaj O. Knichal, 107p. 7,00 €
490 Klaĉejo, K. Piĉ, 188p. 22,90 €
491 Kolera afero, R. C. Gates, 88p. 6,00 €
493 Kredu min sinjorino – (broŝurita), C. Rossetti, 278p. 12,00 €
494 Kromosomoj, Lorjak, 155p. 6,50 €
495 Kvazaŭ ĉio dependus de mi, T. Steele, 342p. 20,00 €
496 Kvin virinoj de amoro – (bele bindita), I. Saikaku, Miyamoto Masao, 158p. 25,60 €
498 Libro de romanoj, V. Benczik, 229p. 6,90 €
499 Litomiŝla tombejo (La) – Dua, korektita eldono, K. Piĉ, 276p. 19,80 €
500 Maja pluvo, J. Modest, 94p. 4,60 €
501 Malamu vin, unu la alian, M.de Seabra, 224p. 16,50 €
502 Maria kaj la grupo, Emba, 172p. 12,00 €
504 Memori kaj forgesi – Noveloj el la norda montaro, T. Steele, 144p. 15,30 €
1622 Mi stelojn jungis al revado, Mikaelo Bronŝtejn, 32,00 €
506 Misio sen alveno, J. Francis, 159p. 10,10 €
507 Mortiga ekskurso, R. C. Gates, 111p. 10,00 €
632 Morto de Artisto, A. Löwenstein, A. Löwenstein, 620p. 20,00 €
508 Morto de sciencisto, R. C. Gates, 81p. 6,00 €
509 Murdo en la teatro, Ronald Cecil Gates, 152p. 15,00 €
510 Neniu ajn papilio, T. Steele, 337p. 18,00 €
511 Nesto de viperoj, I. Nemere, 179p. 9,00 €
512 Nigra magio, D. Dorval k Ch. Declerck, 214p. 13,40 €
513 Nokto da timo kaj aliaj noveloj, Bertram Potts, 80p. 6,00 €
514 Nova vivo (La), I. G. Ŝirjaev, 80p. 7,50 €
515 Ombro sur interna pejzaĝo, S. Stimec, 140p. 13,00 €
517 Paradizo ŝtelita, T. Steele, 333p. 17,00 €
518 Paŭlo Debenham, H.A. Luyken, 227p. 14,00 €
519 Pigre pasas la nokto, I. Nemere, 151p. 6,60 €
520 Princo ĉe la Hunoj (La), E. de Zilah, 620p. 28,50 €
521 Pro kio ?, Argus (F. Ellersiek), 218p. 10,00 €
522 Rakontoj el Oomoto (kun KD), R. Dobrzyński, 255p. 21,00 €
523 Regulus, Lorjak, 340p. 14,50 €
525 Sed nur fragmento – (bindita), T. Steele, 448p. 28,00 €
526 Sen titolo (la unua romano en Esperanto 1897-1898), I. G. Ŝirjaev, 335p. 23,40 €
533 Ŝia lasta poŝtkarto, S. Elgo, 200p. 15,00 €
528 Skabio, Sten Johansson, 179p. 15,80 €
529 Skandalo pro Jozefo (La), Valdemar Vinar, 88p. 9,90 €
534 Ŝtona urbo (La), A. Löwenstein, A. Löwenstein, 350p. 24,00 €
1616 Sur bluaj planedoj, Laure Patas d’Illiers, 164p. 15,00 €
530 Sur kampo granita, I. Nemere, 127p. 7,00 €
532 Surklifa, S. Elgo, 214p. 15,50 €
535 Taglaboristoj – (broŝurita), H. Kirk, 218p. 9,20 €
536 Taglaboristoj – (tole bindita), H. Kirk, 218p. 13,80 €
537 Tago kiam Jesuo perfidis Judason (La), M. de Seabra, 135p. 11,10 €
538 Tarokoj kaj epokoj, C. Declerck, 650p. 41,00 €
539 Terra, I. Nemere, 151p. 8,40 €
541 Tilla, ŝ. Ŝtimek, 180p. 16,50 €
542 Tiu Toskana septembro, C. Tavanti k l. Ertl, 137p. 9,15 €
543 Tunelo (La), Marco Picasso, 171p. 13,40 €
544 Tur-strato 4, H. Weinhengst, 176p. 17,10 €
545 Urd Hadda murdita !, D. Dorval, 196p. 13,00 €
546 Varmas en Romo, C. Tavanti, 185p. 15,00 €
547 Vi povas morti nur dufoje, I. Nemere, 183p. 8,40 €
548 Vidvino kaj la profesoro (La), R. C. Gates, 132p. 14,00 €
550 Vila mano (La), H. Jan Bulthuis, 310p. 19,10 €
551 Vilaĝo Borovo, K. Velkov, 130p. 4,90 €
552 Vivi estas danĝere, I. Nemere, 159p. 10,80 €
553 Vizito sur la teron, I. Nemere, 168p. 11,00 €
555 Vojaĝo al kuniĝo – Konfesoj de seksobsedito, D. Otira, 364p. 21,00 €
556 Vojaĝoj finiĝas, amantoj kuniĝas, M. Austin, 128p. 8,50 €
524 Ze Do Burro Nouvelles Mémoires d’un âne ou malheurs de Sophie Satana Anĝelo (2 Vol.), G.R. Ledon, V. E-Risĝr, 339p. 6,10 €
557 Aline, C. F. Ramuz, René de Saussure, 127p. 10,80 €
558 Amara pano, J. Darvas, L. Somlai, 112p. 5,35 €
559 Amiko el la junaĝo de Maigret, G. Simenon, D. Luez, 128p. 12,00 €
560 Arbo de la sciado (La), P. Baroja, F. de Diego, 232p. 11,45 €
561 Aventuroj de la brava soldato Ŝvejk dum la mondmilito – (bindita), J. Haŝek, V. Vana, 710p. 39,00 €
562 Blanko sur nigro, R. GALLEGO, K. Knivilä, 130p. 11,00 €
563 Buŝo plena je tero, Branimir Ŝĉepanoviĉ, A. Sekelj, 108p. 7,50 €
566 Ĉashundo de la Baskerviloj (La), A. Conan Doyle, W. Auld, 170p. 15,00 €
567 Ĉe akvorando (3 Vol.), Luo Guanzhong, Laŭlum, 584+1217+1830p. 90,00 €
565 Cent jaroj da soleco, Gabriel García Márquez, Fernando de Diego, 412p. 24,00 €
568 Ĉiela birdo, Z. Móricz, I. Nagy, 43p. 5,00 €
569 Ĉirkaŭ la mondo dum okdek tagoj, J. Verne, J-L Tortel, 200p. 20,00 €
575 D-ro Jekyll kaj S-ro Hyde, R. Louis Stevenson, F. de Diego, 96p. 6,60 €
570 Dekamerono – (bindita), G. Boccaccio, Waringhien-Martinelli, 320p. 34,00 €
571 Demian – La historio de la junaĝo de Emil Sinkler, H. Hesse, D. Karhaus, 142p. 15,00 €
572 Derviŝo kaj la morto (La), M. Selimović, R. Imbert, 310p. 18,30 €
573 Dezerto de la Tataroj (La) – (bindita), D. Buzzati, D. Mistretta, 173p. 14,00 €
574 Dirdri kaj la filoj de Usnaĥ, A. Roland Holst, Ch. Declerck, 51p. 5,50 €
1612 Doña Barbara, R. Gallegos, F. de Diego, 264p. 10,00 €
576 Dormanta hejmaro, M. Dasgupta, P. Dasgupta, 231p. 16,00 €
952 Eta Princo (La), A. de Saint-exupéry, P. Delaire, 96p. 12,00 €
579 Eŭgeno Onegin, A. Puŝkin, V. Velnikov, 256p. 20,00 €
580 Fabelo pri la triopo, Strugackij, M. Bronŝtein, 190p. 16,00 €
581 Familio de Pascual Duarte (La), C. José Cela, Fernando de Diego, 165p. 7,60 €
582 Familio Talhe aŭ ŝedrvanĝardeno, I. Horozivić, V. Skaljer-Race, 116p. 11,00 €
583 Flava hundo (La), G. Simenon, D. Luez, 120p. 13,00 €
584 Florville kaj Courval aŭ fataleco – el "La krimoj de l’amo", Sade, A Le Quint ; Ĵak Le Puil, 80p. 5,00 €
1621 Fora ĉielarko (La), A. kaj B. Strugackij, M. Bronŝtejn, 136p. 7,00 €
585 Fremdulo (La), A. Camus, M. Duc Goninaz, 142p. 9,15 €
586 Frosta nokto – (bindita), Ba Jin / Bakin, Laŭlum, 301p. 5,10 €
587 Future 1 – Imperio Ornaks (La), Kompilis M. G. Aduriz, Nifo, 80g 7,00 €
1613 Glacikovrita ponto (La), L. Stanev, A. Grigorov, 146p. 6,00 €
588 Grafo de Monte-Kristo (La) (2 volumoj), A. Dumas, D. Moirand, 1184p. 72,00 €
589 Granda Meaulnes (La), A. Fournier, R. Bernard, 222p. 6,00 €
590 Heliko sur deklivo, A. kaj B. Strugackij, M. Bronŝtejn, 248p. 12,00 €
591 Heredantoj de silentado, Sabine Dittrich, Aleksandro Montanesko, 144p. 15,00 €
592 Higieno de l’murdisto – (bindita), A. Nothomb, A. LeQuint k J. Le Puil, 151p. 11,40 €
594 Horoj subteraj (La), D. de Vigan, C. Rivière, 168p. 10,00 €
595 Infanoj de la Malriĉuloj, J. A. Lee, B. Potts, 271p. 4,60 €
596 Insulanoj de Hemsö, A. Strindberg, S. Johansson, 170p. 11,00 €
597 Jaro 2000 Revolucio sen perdantoj, H. Muller, Abundana Frakcio de SAT, 167p. 4,00 €
598 Ĵurnaleto de Joĉjo Tempesto (La), Vamba (L. Bertelli), U. Broccatelli, 224p. 18,00 €
599 Kamelo Ŝjangzi – (bindita), Laŭ Ŝe, Ŭang Ĉongfang, 319p. 5,10 €
600 Kanto de Juneco – Unua parto (La), Yang Mo, Yang Yonsen, 305p. 6,10 €
601 Kara mia homo, Jurij German, Jurij Finkel, 570p. 19,00 €
602 Karna maŭzoleo (La) – La Hoga, Borgesa enkedo, J. Lenn, E. k F. Desbrières, G. Martin, 50p. 10,00 €
603 Kastelo Dürande (La), J. von Eichendorff, R. Haupenthal, 47p. 7,50 €
604 Kidnapo (La), J. von Eichendorff, R. Haupenthal, 43p. 7,50 €
606 Klera edzino – (bindita), U. Gangopaddhae, P. Dasgupta, 184p. 14,00 €
607 Kormoranoj ankoraŭ ne revenis (La), N. Gion, L. Huszár, 110p. 4,00 €
608 Korto (La), K. Lundberg, G. Gällmo, 146p. 8,00 €
609 Kun diablo en korpo, R. Radiguet, M. Duc Goninaz, 135p. 16,00 €
610 Kuŝanta tigro, l. Promet, A. lekko, 75p. 4,00 €
611 Kvar generacioj sub la sama tegmento (2 Vol.), Lao She, Laŭlum, 624p. +1282p. 90,00 €
612 Lada tambureto (La) – (bele bindita), G. Grass, T. Chmielik, 533p. 30,00 €
613 Lastaj infanoj de Oldrovalo (La), G. Pausewang, J. Giessner, 77p. 8,90 €
1620 Loĝata insulo (La), A. kaj B. Strugackij, M. Bronŝtejn, 304p. 14,00 €
614 Lotte en Weimar, Th. Mann, K. Schulze, 450p. 23,00 €
615 Loulan – Fremdregionano, Yasushi Inoue, Miyamoto Masao, 95p. 13,50 €
616 Lundo ekas sabate, A. kaj B. Strugackij, M. Bronŝtejn, 232p. 15,00 €
617 Maigret eraras, G. Simenon, D. Luez, 128p. 12,00 €
618 Maigret kaj la maljuna damo, G. Simenon, D. Luez, 128p. 12,00 €
619 Malemuloj (La), Giovanni Verga, G. Rinaldo, A. Ruffatti, P. Tosato, 262p. 18,00 €
620 Maljunulino kiu paŝis en la maro (La), San-Antonio, A. LeQuint k J. Le Puil, 350p. 20,60 €
621 Malvivaj animoj – (bindita), N. Gogol, V. Vyĉegĵanin, 221p. 18,00 €
622 Marmora statuo (La), J. von Eichendorff, R. Haupenthal, 48p. 7,50 €
623 Marta, E. Orzesko, L. L. Zamenhof, 256p. 22,50 €
624 Materada, F. Tomizza, P. G. Soranzo, 159p. 11,40 €
626 Metamorfozo (La) – (bindita), F. Kafka, M. Nervi, 59p. 13,00 €
627 Migranta judo (La), A. Vermeylen, Ch. Declerck, 71p. 9,00 €
628 Mil naŭcent okdek kvar – 1984, G. Orwell, D. Broadribb, 288p. 19,00 €
629 Minuto preskribita por la sturmo (La), J. Leroy, A. LeQuint, Ĵ. Le Puil, 327p. 17,00 €
630 Mirinda vojaĝo de Nils Holgersson (La), S. Lagerlof, S. Johansson, 614p. 24,00 €
633 Morto neniun forgesas (La), D. Daeninckx, Ch. Rivière, 172p. 11,00 €
634 Muzeo de milito (La), Claudio Magris, Carlo Minnaja, 294p. 35,00 €
635 Nebulozo de Andromedo (La), Ivan Efremov, J. Finkel, 403p. 23,10 €
637 Petro Schlemihl (Ŝlemilo) – La mirinda historio de, A. de Chamisso, E. Wüster, 89p. 11,00 €
1619 Pikniko ĉe vojrando, A. kaj B. Strugackij, M. Bronŝtejn, 192p. 8,00 €
639 Pri maljunuloj la aĵoj, kiuj pasas..., L. Couperus, G. Beverling, 255p. 18,90 €
640 Princo Serebrjanij, A. Tolstoj, M. Ŝidlovskaja, 282p. 19,00 €
641 Rande de l’ prudento – (bindita), M. Krieja, Z. Tiŝljar, 240p. 12,20 €
642 Resurekto, L. Tolstoj, V. Sapoĵnikov, 368p. 24,00 €
643 Rigardante malantaŭen (en la jaro 2000), E. Bellamy, C.M. Hamaker, 205p. 14,00 €
645 Romano pri la tri regnoj (3 Vol.), Luo Guanzhong, Laŭlum, 601+1185+1806p. 90,00 €
646 Ruĝdoma sonĝo (3 Vol. bindita), Cao Xuekin, Xie Yuming, 582+684+627p. 75,00 €
648 Sagao de Njal – XIII-a jarcento, nekonataj aŭtoroj, B. Ragnarsson, 357p. 20,00 €
649 Salvo al nigra bubalo, Nándor Gion, L. Huszár, 122p. 12,00 €
650 Senlingvulo (La), V. Korolenko, M. Ŝidlovskaja, 191p. 6,70 €
651 Sep vangofrapoj, K. Aszlànyi, L. Somlai, 148p. 6,90 €
652 Sezaranoj miaj fratoj !, M. Prodeau, C. Rivière, 163p. 10,00 €
653 Simha – Rakontoj pri ĝojoj (La), I. Samokovlija, J. Zarković, 110p. 7,00 €
654 Skarabo en formikejo, A. kaj B. Strugackij, M. Bronŝtejn, 182p. 12,00 €
655 Soleco, Victor Català, J. Ventura I Freixas, 289p. 13,80 €
656 Spleno de Parizo (La) – (bindita), Ch. Baudelaire, P. Lobut, 125p. 7,00 €
657 Tagordo, Eric Vuillard, Jean-Claude Roy, 150p. 16,00 €
658 Telenio, Oscar Wilde, Detlef Karthaus, 236p. 14,00 €
661 Trigroŝa romano – (tole bindita), B. Brecht, K. Schulze, 374p. 15,00 €
662 Turo de l’ popoloj (La), H. Riner, Valo, 155p. 4,00 €
663 Unu tago post la alia, C. Conterno Guglielminetti, R. Bernard, 135p. 15,00 €
664 Unua homo (La), Camus A, Andrée Houlgatte, 130p. 10,00 €
665 Varmega kamparo, Z. Móricz, I. Nagy, 169p. 7,00 €
666 Vastaj emocioj kaj neperfektaj pensoj, R. Fonseca, R. Ferreira, 304p. 18,00 €
667 Verda sanktejo (La), H. Bazin, C. Rivière, 260p. 12,00 €
668 Verda tritiko (La), Colette, Roger Imbert, 98p. 7,50 €
669 Viro kiu plantis arbojn (La), J. Giono, EKES, 30p. 6,00 €
670 Vojaĝo ĝis noktofino, L. F. Céline, A. LeQuint k J. Le Puil, 370p. 24,90 €

Noveloj, rakontoj, mallongaj tekstoj :

Ref. Titolo, Verkis, Tradukis, Paĝoj. Prezo
671 Libres comme l’air – Quinze nouvelles pour Radio Libertaire, Y. Peyraut k.a., 144p. 13,00 €
672 Aĵoj kaj la sezonoj (La), U. Becker, 115p. 10,70 €
673 Amuleto (La), C. Ferdinand Meyer, 48p. 6,00 €
674 Aŭstralia felix, T. Steele, 132p. 11,15 €
675 Aventuro en mondo de ŝajnigado, J. Codjo, 44p. 6,00 €
1611 bambufluto (La), diversaj, 210p. 4,00 €
676 Bato (La), L. Karpunina, 158p. 13,50 €
677 Bestoj kaj homoj, B. Golden, 138p. 13,60 €
678 Bildoj pri norda lando, Sen Roden, 359p. 24,00 €
679 Diino Hertha, K. Kalocsay, 72p. 8,00 €
680 Disko, J.H. Rosbach, 111p. 4,90 €
681 Domaĉo (La), P. Anselmo, 20p. 4,60 €
682 Dormanta grafino (La), I. G. Ŝirjaev, 157p. 13,00 €
683 El la vivo de Bervala sentaŭgulo, L. Beaucaire, 134p. 8,20 €
685 Fenestro kristala (Noveloj kaj Poemoj), J. Pioro, 200p. 10,40 €
1608 granda aventuro (La), F. Szilàgyi, 160p. 5,00 €
686 Hieraŭ – Hodiaŭ – Morgaŭ, B. Golden, 96p. 7,00 €
687 Kapturnoj, H. Garcia, 160p. 15,90 €
688 Karnavale (maskita rakonto) – Don Kiĥoto eksterlande, A. Montagut, 65p. 10,00 €
927 Katorelo, J. Van Mens, 81p. 7,00 €
689 Kie boacoj vagadas, E. Salovaara, 96p. 12,00 €
690 Kolektanto de ĉielarkoj – Rakontoj kaj poemoj – (bindita), T. Sekelj, 119p. 12,00 €
691 Kordobaj akvafortoj, E. Magistro, 68p. 4,80 €
692 Kraljeviĉ Marko – Tri renkontoj, M. Abesgus, 16p. 2,10 €
693 Kronikoj el mia tirkesto, C. Rivière, 128p. 11,00 €
694 Lupo sur Kapitolo (La), S. Engholm, 93p. 11,50 €
696 Maŝino kiu kriis (La), Boulton, Nervi, Piron, Steele..., 105p. 13,00 €
697 Meteoro (La), S. J. Bako k C. Piron, 135p. 15,00 €
699 Ne ekzistas verdaj steloj, L. Dek, 122p. 11,00 €
700 Ne plu ludo..., N. Barthelmes, 125p. 4,00 €
701 Neokazinta amo, L. Karpunina, 149p. 16,00 €
702 Ni, homoj..., Z. Heide, 69p. 4,90 €
703 Nuda feino (La) ok erotikaj rakontoj, L. Vermeiren, 108p. 10,00 €
704 Patrina koro Rakontaro, N. Nedelĉeva, 148p. 5,80 €
705 Perfekta civitano, S. Szathmári, 450p. 20,50 €
706 Promeso en obskuro, M. de Seabra, 105p. 13,00 €
707 Rakontoj ĉe kandela flamo, K. Szczurek, 72p. 2,00 €
708 Rakontoj ne nur ŝercaj, V. Váña, 128p. 10,00 €
717 Ŝak-vojo, C. Rivière, 87p. 10,00 €
709 Sferoj 10, Nifo – Kompilis M. G. Aduriz, 205p. 12,00 €
710 Sferoj 4, Nifo – Kompilis M. G. Aduriz, 140p. 9,00 €
711 Sferoj 5, Nifo – Kompilis M. G. Aduriz, 109p. 9,00 €
713 Sferoj 7, Nifo – Kompilis M. G. Aduriz, 134p. 9,00 €
714 Sferoj 8, Nifo – Kompilis M. G. Aduriz, 136p. 12,00 €
715 Sferoj 9, Nifo – Kompilis M. G. Aduriz, 136p. 9,00 €
716 Stokita vino, P. Thorsen, 103p. 12,50 €
719 Tri rakontoj pri la miljara paco, J. Francis, 115p. 12,50 €
721 Vagado sub palmoj, J. Ribillard, 52p. 6,00 €
307 Verdaj Donkiĥotoj – Paŭlo Paal – La rondo familia (karikaturoj), J. Baghy, 175p. 14,50 €
722 Viro en nigra mantelo kaj aliaj rakontoj, B. Sokalówna, 96p. 3,80 €
723 Vivo estas pli forta (La), J. Leser, 36p. 6,00 €
724 Vorto kaj la vento (La) – Rakonta koliero, Miguel Fernández, 250p. 19,80 €
725 Amuza legado pri Til’ Strigospegul’, H. Boto, R. Ŝulco, 376p. 18,30 €
726 Badenlanda legendaro de la Konstanca lago, B. Philippe, 128p. 7,50 €
727 Balo (La), i. Némrirovsky, Montendra Eo grupo, J. Dumoulin, 30p. 5,50 €
728 Bela petveturantino (La), L. Vermeiren, L. Van de Velde, 76p. 8,00 €
729 Blankaj noktoj – (bindita), F. Dostojevski, A. Korĵenkov k.a., 448p. 30,00 €
730 Bleko de blua anaso, Alexandre Vialatte, Ŝ. d’Arroi, 17p. 5,50 €
731 Bretonaj fabeloj – En Broceljando 1, J-P. Ducloyer, 73p. 5,00 €
732 Bretonaj fabeloj – En Broceljando 2, J-P. Ducloyer, 99p. 7,00 €
733 Bruna mateno, Franck Pavloff, C. Rivière, 12p. 2,00 €
734 Dekdu kugloj breloke muntitaj / Douze balles montées en breloque, L. Guilloux, P. Adeline, 46p. 5,00 €
912 Disertacio pri la maniero feki, A. Cherpillod, 32p. 4,50 €
735 Domo de la popolo (La), L. Guilloux, M. Clopeau k.a., 124p. 10,70 €
736 Domo Tellier (La) Maison Tellier (La), Maupassant, M. Ahado, 52p. 4,50 €
737 Drolaj rakontoj, H. de Balzac, F. de Diego, 105p. 15,25 €
738 Egipta dancistino (La) – Tri erotikaj rakontoj, L. Vermeiren, 95p. 12,50 €
739 Ekzile – Frato disipa – En la ombro de lilio – KromKancerKliniklo 21, Mircea Eliade, I. Oneţ., 19p. 4,40 €
740 Fabeloj de Andersen 01 (legitaj de S. Marĉek), Andersen, 12,00 €
741 Fabeloj de Andersen 02 (legitaj de S. Marĉek), Andersen, 12,00 €
742 Fabeloj de Andersen 03 (legitaj de S. Marĉek), Andersen, 12,00 €
743 Fabeloj de Andersen 04 (legitaj de S. Marĉek), Andersen, 12,00 €
744 Fabeloj de Andersen 05 (legitaj de S. Marĉek), Andersen, 12,00 €
745 Fabeloj de Andersen 06 (legitaj de S. Marĉek), Andersen, 12,00 €
746 Fabeloj de Andersen 07 (legitaj de S. Marĉek), Andersen, 12,00 €
747 Fabeloj de Andersen 08 (legitaj de S. Marĉek), Andersen, 12,00 €
748 Fabeloj de Andersen 09 (legitaj de S. Marĉek), Andersen, 12,00 €
749 Fabeloj de Andersen 10 (legitaj de S. Marĉek), Andersen, 12,00 €
751 Fabeloj de Andersen 12 (legitaj de S. Marĉek), Andersen, 12,00 €
752 Fabeloj de Andersen 13 (legitaj de S. Marĉek), Andersen, 12,00 €
753 Fabeloj de Andersen 14 (legitaj de S. Marĉek), Andersen, 12,00 €
754 Fabeloj de Andersen 15 (legitaj de S. Marĉek), Andersen, 12,00 €
755 Fabeloj de Andersen 16 (legitaj de S. Marĉek), Andersen, 12,00 €
756 Fabeloj de Grim 1 (legitaj de S. Marĉek), Grim, Registrita de S. Marĉek, 12,00 €
757 Fabeloj de Grim 2 (legitaj de S. Marĉek), Grim, Registrita de S. Marĉek, 12,00 €
758 Fabeloj de Grim 3 (legitaj de S. Marĉek), Grim, Registrita de S. Marĉek, 12,00 €
759 Fabeloj de Grim 4 (legitaj de S. Marĉek), Grim, Registrita de S. Marĉek, 12,00 €
760 Fabeloj de Grim 5 (legitaj de S. Marĉek), Grim, Registrita de S. Marĉek, 12,00 €
761 Fabeloj de Grim 6 (legitaj de S. Marĉek), Grim, Registrita de S. Marĉek, 12,00 €
762 Fabeloj de Grim 7 (legitaj de S. Marĉek), Grim, Registrita de S. Marĉek, 12,00 €
763 Fabeloj de Grim 8 (legitaj de S. Marĉek), Grim, Registrita de S. Marĉek, 12,00 €
764 Feliĉa birdo (La), Fan Yizu, 49p. 3,00 €
765 Forto de la fortaj (La), J. London, K. Fröding, 30p. 1,00 €
766 Ĝemelaj steloj kaj aliaj (La), Miyazawa Kenzi, Ŝib Ĵu, Konisi Gaku, Hajasi Ken, Nezu Hizumi, kaj aliaj, 64p. 7,00 €
767 Hel, S. Nordal, W. T. Oeste, 74p. 6,00 €
768 Historio de farmobiena servistino / Histoire d’une fille de ferme, G. de Maupassant, A. Cherpillod, 35p. 4,50 €
769 Hunda koro – Fatalaj ovoj, M. Bulgakov, K. Ilutoviĉ, L. Novikova, 181p. 14,00 €
771 Kapao kaj aliaj rakontoj (La), Akutagawa Ryûnosuke, Nozima Yasutarô, 94p. 4,00 €
772 Kiel vaglumo, W. Elsschot, B. Boon, 56p. 10,00 €
773 Konstrui fajron, J. London, D.C., 27p. 2,00 €
774 Kosmetiko de l’ malamiko, A. Nothomb, C. Rivière k.a., 98p. 8,00 €
775 Leteroj el mia muelejo – Kvar elektitaj pecoj, A. Daudet, W.T. Oeste, 42p. 9,00 €
776 Longnazulo (La), W. Hauff, R. Haupenthal, 35p. 4,60 €
777 Ludanta lumo (La), L. Vermeiren, C. Willems, 94p. 12,50 €
778 Magia ŝipo, 75p. 2,10 €
779 Malriĉaj homoj, Z. Móricz, K. Bodo, 36p. 2,30 €
780 Mateo Falkono / Mateo Falcone, P. Mérimée, A. Cherpillod k T. Saladin, 28p. 3,90 €
781 Ne nur soldato Ŝvejk, J. Haŝek, S. Kamarit k.a., 248p. 10,50 €
782 Neĝa blovado (La) – KD, Belkin, Registrita de A. Marĉek, 12,00 €
783 Nekonata adresito, K. K. Taylor, C. Gerlat, 36p. 5,50 €
784 Normandaj rakontoj (La) – (tole bindita), G. de Montpassant, R. Dupuis, 211p. 14,00 €
785 Noveloj, Amerigo Iannacone, Carlo Minnaja, 32p. 5,50 €
786 Ombroj sur verda pejzaĝo, M. Llano, F. Diego ; L. Deck, 200p. 7,50 €
787 Oranĝa ombrelo, 150p. 4,00 €
788 Orbito nula 1, Bradbury, Clarke, Redal k.a., Grupo nifo, 140p. 9,00 €
789 Paŝtisto kaj feino, Li Baofa, Yao Baoyin, 68p. 3,00 €
790 Pensemaj kokinoj (La), L. Malerba, J. Le Puil, 20p. 2,50 €
1610 Rakontoj, J. Jovkov, diversaj, 248p. 4,00 €
792 Rakontoj de Oogai – (bindita), M. Oogai, Miyamoto Masao, k.a., 117p. 18,30 €
793 Rakontoj el unua poŝo kaj rakontoj el la dua poŝo, K. Ĉapek, J. Vondrouŝek, J. Korinek, 286p. 4,00 €
794 Rip Van Winkle, W. Irving, I. Oneţ., 16p. 5,00 €
795 Rubekolo (La), E. Masson, M. Giraud k M. Fraboulet, 87p. 10,00 €
796 Sekreta miraklo (La), J. L. Borges, J. Camacho k.a., 200p. 18,00 €
797 Senso, C. Boito, J.L. Tortel, 64p. 4,50 €
798 Sinjoro Jokasto kaj aliaj noveloj, G. de Maupassant, D. Luez, 111p. 9,00 €
800 Sonĝo kaj aliaj rakontoj, F. Kafka, W. Lutermann, 102p. 8,90 €
801 Sonĝoj de kristalo Arko, 2064, J. Leroy, A. LeQuint kaj J. Lepuil, 87p. 5,00 €
802 Sonĝonovelo, A. Schnitzler, M. Duc Goninaz, 95p. 6,90 €
803 Ŝtelisto de vento (La), R. Hemon, J.C. Caraco, 78p. 6,00 €
804 Tradukoj de Claude Gerlat : Bruna Mateno – La Kato de la Rabeno – Kiel Vang-Fo saviĝis – La Vidvino Afrodisia – La Murdinto, Pavloff, Sfar, Yourcenar..., C. Gerlat, 16p. 4,00 €
805 Vizaĝoj, I. Andrić, R. Imbert, 61p. 5,00 €

Antologioj (naciaj, aŭ samaŭtoraj). Miksitaj literaturoj :

Ref. Titolo, Verkis, Tradukis, Paĝoj. Prezo
806 Baza literatura krestomatio, Benczick Vilmos, 368p. 27,00 €
807 Belarta rikolto 2013, diversaj aŭtoroj, 91p. 9,00 €
808 Belarta rikolto 2016, diversaj aŭtoroj, 139p. 9,90 €
810 Beletra Almanako 02 BA02, red. J. Camacho, P. Dasgupta, I. Ertl, 180p. 7,00 €
811 Beletra Almanako 03 BA03, red. J. Camacho, P. Dasgupta, I. Ertl, 180p. 7,00 €
812 Beletra Almanako 04 BA04, red. J. Camacho, P. Dasgupta, I. Ertl, 180p. 7,00 €
813 Beletra Almanako 05 BA05, red. J. Camacho, P. Dasgupta, I. Ertl, 180p. 7,00 €
814 Beletra Almanako 06 BA06, red. J. Camacho, P. Dasgupta, I. Ertl, 180p. 8,00 €
815 Beletra Almanako 07 BA07, red. J. Camacho, P. Dasgupta, I. Ertl, 140p. 8,00 €
816 Beletra Almanako 08 BA08, red. J. Camacho, P. Dasgupta, I. Ertl, 166p. 8,00 €
817 Beletra Almanako 09 BA09, red. J. Camacho, P. Dasgupta, I. Ertl, 150p. 8,00 €
818 Beletra Almanako 10 BA10, red. J. Camacho, P. Dasgupta, I. Ertl, 143p. 9,00 €
819 Beletra Almanako 11 BA11, red. J. Camacho, P. Dasgupta, I. Ertl, 143p. 9,00 €
820 Beletra Almanako 12 BA12, red. J. Camacho, P. Dasgupta, I. Ertl, 143p. 9,00 €
821 Beletra Almanako 13 BA13, red. J. Camacho, P. Dasgupta, I. Ertl, 172p. 9,00 €
822 Beletra Almanako 14 BA14, red. J. Camacho, P. Dasgupta, I. Ertl, 145p. 9,00 €
823 Beletra Almanako 15 BA15, red. J. Camacho, P. Dasgupta, I. Ertl, 189p. 9,00 €
824 Beletra Almanako 16 BA16, red. J. Camacho, P. Dasgupta, I. Ertl, 145p. 9,00 €
825 Beletra Almanako 17 BA17, red. J. Camacho, P. Dasgupta, I. Ertl, 150p. 9,00 €
826 Beletra Almanako 18 BA18, red. J. Camacho, P. Dasgupta, I. Ertl, 138p. 9,00 €
827 Beletra Almanako 19 BA19, red. J. Camacho, P. Dasgupta, I. Ertl, 138p. 9,00 €
829 Beletra Almanako 21 BA21, red. J. Camacho, P. Dasgupta, I. Ertl, 174p. 9,20 €
830 Beletra Almanako 22 BA22, red. J. Camacho, P. Dasgupta, I. Ertl, 130p. 9,20 €
831 Beletra Almanako 23 BA23, red. J. Camacho, P. Dasgupta, I. Ertl, 148p. 9,20 €
832 Beletra Almanako 24 BA24, red. J. Camacho, P. Dasgupta, I. Ertl, 170p. 9,20 €
833 Beletra Almanako 25 BA25, red. J. Camacho, P. Dasgupta, I. Ertl, 130p. 9,20 €
834 Beletra Almanako 26 BA26, red. J. Camacho, P. Dasgupta, I. Ertl, 143p. 9,20 €
835 Beletra Almanako 27 BA27, red. J. Camacho, P. Dasgupta, I. Ertl, 143p. 9,20 €
836 Beletra Almanako 28 BA28, red. J. Camacho, P. Dasgupta, I. Ertl, 143p. 9,20 €
837 Beletra Almanako 29 BA29, red. J. Camacho, P. Dasgupta, I. Ertl, 143p. 9,20 €
838 Beletra Almanako 30 BA30, red. J. Camacho, P. Dasgupta, I. Ertl, 143p. 9,20 €
1541 Beletra Almanako 31 BA31, red. J. Camacho, P. Dasgupta, I. Ertl, 146p. 10,00 €
1542 Beletra Almanako 32 BA32, red. J. Camacho, P. Dasgupta, I. Ertl, 158p. 10,00 €
1543 Beletra Almanako 33 BA33, red. J. Camacho, P. Dasgupta, I. Ertl, 169p. 10,00 €
1544 Beletra Almanako 34 BA34, red. J. Camacho, P. Dasgupta, I. Ertl, 140p. 10,00 €
1545 Beletra Almanako 35 BA35, red. J. Camacho, P. Dasgupta, I. Ertl, 165p. 10,00 €
1547 Beletra Almanako 37 BA37, red. J. Camacho, P. Dasgupta, I. Ertl, 162p. 10,00 €
1548 Beletra Almanako 38 BA38, red. J. Camacho, P. Dasgupta, I. Ertl, 160p. 10,00 €
1550 Beletra Almanako 40 BA40, red. J. Camacho, P. Dasgupta, I. Ertl, 169p. 10,00 €
839 Esperanta antologio – Poemoj 1887-1981 – (bindita), W. Auld, 900p. 27,50 €
106 Faktoj kaj fantazioj – Progresiga legolibro – Dua eldono (korektita), M. Boulton, 430p. 18,00 €
840 Japanaj vintraj fabeloj, M. Masao, 153p. 6,90 €
841 Mondoj – 34 esperantaj rakontoj – rikolto 2001 – (bindita), (Red. :) Chmielik, Handzlik, Johansson, 315p. 18,00 €
843 Pajleroj kaj stoploj – Elektitaj prozaĵoj, W. Auld, 342p. 20,00 €
844 Sub fremdaj ĉieloj, E. de Kock, 290p. 22,00 €
353 Sub la signo de socia muzo – Antologio Poemoj kaj eseoj, red. : W. Auld k. S. Maul, 123p. 11,00 €
845 Antologio de la moderna Bosnia-Hercegovina novelo, 25 verkistoj, Kompilis G. Aliĉ, 178p. 9,30 €
846 Antologio de la serba parola literaturo, Ž. Ivanović, Serbia E-Ligo, 345p. 9,00 €
847 Antologio de la serba skriba poezio, Kompilis Z. Ivanoviĉ, (trad. diversaj), 238p. 12,00 €
848 Aŭstralia antologio – (bindita), komp. A. Towsey, 429p. 37,35 €
849 Ĉeriza ĝardeno Rakontoj, noveloj kaj dramoj - (bindita), A. Ĉeĥov, A. Korĵenkov k.a., 352p. 27,00 €
850 Ĉina antologio 1919-1949, 602p. 9,90 €
852 El japana literaturo, Miyamoto Masao, Isiguro Teruhik, 264p. 18,00 €
853 Gaston Couté (Gastono Kute) – Poemoj, noveloj, teatraĵoj, Gaston Couté, A. Lequint, J. Le Puil, J. Danvy, 47p. 6,00 €
854 Itala antologio ekde la XIII-a ĝis la XIX-a jarcento, Red. G. Azzi, 480p. 26,00 €
855 Japana literatura juvelaro, (div.), (trad. divers.), 211p. 9,30 €
856 Papilia fonto – Ĉinaj popolaj rakontoj, (prozo tradukita), 67p. 3,00 €
857 Rusa Novelaro – volumo 1 – La 19a jarcento – (bindita), 400p. 31,00 €
858 Valonaj poetoj - Antologieto / Poètes wallons - Petite anthologie, Kompilis grupo de Gembloux, 66p. 5,35 €
597 Jaro 2000 Revolucio sen perdantoj, H. Muller, Abundana Frakcio de SAT, 167p. 4,00 €

Bildrakontoj, bildstrioj :

Ref. Titolo, Verkis, Tradukis, Paĝoj. Prezo
859 Espéranto (BD en français), O. Gabos, 130p. 16,00 €
860 Secret des bois de Lascaux (Le), T. Félix, P. Bigotto, 50p. 13,00 €
1588 Zamenhof, ou la langue internationale (BD) [A4-Kolora], G. Tilleux - B. Disano - F. Craenhals, 32p. 6,50 €
318 Zamenhof, ou la langue internationale (BD) [A5-Nigra-Blanka], G. Tilleux - B. Disano - F. Craenhals, 32p. 4,50 €
1551 Bonvenon ! Laùra kaj Petro malkovras Esperanton, Federico Gobbo, Yuri Gamberoni, 75p. 10,00 €
861 BoRoKo – (BRK) Bildaj Resumoj de Klasikaĵoj – (bindita), S. Sire, 60p. 15,00 €
862 Ĉe la lago – Kroniko pri la ĉiutaga vivo en Anci’, S. Sire, 77p. 10,00 €
863 Karakalo, SAT-Amika-rana teatra trupo Kvak kaj Duono, 6p. 4,00 €
930 Kuniks la kuniklo, J-P. Cavelan, 10p. 6,00 €
864 Noktomezo, la horo de la krimo, Anouck, 40p. 3,00 €
865 PerVerse (Broŝurita), S. Sire, 60p. 12,00 €
866 Rat-man, 128p. 6,00 €
867 RejnOro (La), laŭ Rikardo Vagnero, Laù Rikardo Vagnero, Bildigis : S. Sire ; esperantigis : G. Lagrange, 60p. 12,00 €
868 Varma mezepoko, S. Sire, 60p. 12,00 €
1592 Asteriks ĉe la olimpiaj ludoj, Uderzo / Goscinny, 48p. 11,00 €
1591 Asteriks kaj la Normanoj, Uderzo / Goscinny, 48p. 11,00 €
948 Brusela bubo (La) – Cisko kaj Vinjo, W. Vandersteen, B. Boon k.a., 58p. 8,00 €
869 Desegnita Humuro, Pavel Rak, M. Malovec, 128p. 6,90 €
870 Diabolik : La reĝo de la teroro, fratinoj Giussani, 144p. 6,00 €
953 Eta Spiru (La) – Salutu la sinjorinon, JEFO, 47p. 10,00 €
972 Kvaronlando – (bindita), G. Ruck-Pauquet k B. Smith, N. Caragea, 20p. 16,00 €
981 Lupo Alberto, Silver, Linguaforce, 140p. 7,50 €
988 Mirindaj aventuroj d’Elwan (La), Célia Richard, Club esperantiste de Rhuys, 36p. 10,00 €
871 Nudpieda Gen, Nakazawa Keizi, 284p. 10,00 €
872 Sekreto de la arbaro de Lascaux (La), T. Félix, P. Bigotto, Skipe PEG, 50p. 13,00 €
1001 Sekreto de la strigo de Diĵono (La) – (bindita), M. Lutrtou, J-F. Drouin, O. Buisson, 25p. 10,00 €
1004 Simioj provas elakvigi la lunon, Xia Xia, Liu Ling, 13p. 4,00 €
873 Sun Ukong trifoje batis skeletospiriton, Ŭang Ŝingbej, 110p. 3,00 €
874 Templo de l’ suno (La) – La aventuroj de Tinĉjo, Hergé, M. Dechy, 62p. 12,50 €
1006 Tirano, la liutfaristo kaj la tempo (La), C. Grenier ; F. Schmidt, A. Mateo, 32p. 12,00 €

Prelegoj, Korespondado, Taglibroj, Eseoj, Stilo :

Ref. Titolo, Verkis, Tradukis, Paĝoj. Prezo
1615 Espéranto Langue dangereuse (L’), Ulrich Lins, P. Dieumegard, 450p. 43,00 €
235 Arto labori kune (La) – Festlibro por Humphrey Tonkin, red. D. Blanke kaj U. Lins, 901p. 60,00 €
875 Ĉapo de la sterko-vermo (La) – LKKK 1995, G. Kamaĉo, 3,80 €
268 Instrui, dokumenti, organizi (pri C. Gacond), (diversaj aŭtoroj), 394p. 36,00 €
877 Intimaj temoj en la Esperanto-beletro, red. P. Chrdle, 103p. 9,00 €
878 Kolektiveco (La) – Moderna mito, G. R. Ledon, 107p. 6,10 €
879 Ne nur vortoj, sed agoj – Artikoloj 1950/1989, R. Levreaud, 111p. 3,50 €
880 Prelegoj kaj aliaj artikoloj : La socia enhavo de l’ ĵazmuziko – Romain Rolland kaj paco – Vivo kaj morto de Kataristoj k.a., R. Levreaud, 78p. 6,20 €
882 Letero al la patro, F. Kafka, V. Lutermano, 80p. 9,60 €

Diversaĵoj, variaĵoj, ceteraĵoj, ajnaĵoj, proverboj, humuraĵoj, ĝenerala kulturo :

Ref. Titolo, Verkis, Tradukis, Paĝoj. Prezo
884 Espéranto par ses proverbes, locutions et adages (L’), J.-L. Tortel, 115p. 7,50 €
885 IKU Internacia Kongresa Universitato 1999 – Berlino 31 Julio – 7 Aŭgusto 1999, M. Lipari, 83p. 7,50 €
886 Kvodlibeto – Kvarmana mikspoto dutonala, J. Sigmond ; Sen Rodin, 338p. 18,00 €
887 Lingvomanio – Proverboj kaj idiomoj de 28 lingvoj en Eŭropo, lingvo,info, 140p. 6,00 €
888 LKK La KancerKliniko – 109, 4,00 €
889 LKK La KancerKliniko – 114, 4,40 €
890 LKK La KancerKliniko – 116, 4,40 €
891 LKK La KancerKliniko – 121, 4,40 €
892 LKK La KancerKliniko – 125, 4,40 €
893 LKK La KancerKliniko – 126, 4,40 €
894 LKK La KancerKliniko – 127, 4,40 €
895 LKK La KancerKliniko – 131, 4,40 €
896 LKK La KancerKliniko – 132, 5,00 €
897 LKK La KancerKliniko – 133, 5,00 €
898 LKK La KancerKliniko – 138, 5,00 €
899 LKK La KancerKliniko – 139, 5,00 €
900 LKK La KancerKliniko – 140, 5,00 €
901 LKK La KancerKliniko – 151, 5,50 €
902 LKK La KancerKliniko – 152, 5,50 €
903 LKK La KancerKliniko – 153, 5,50 €
904 LKK La KancerKliniko – 154, 5,50 €
905 LKK La KancerKliniko – 155, 5,50 €
907 Specimene – Parodioj kaj pastiĉoj, H. Baupierre, 132p. 7,30 €
908 Vivo kaj opinioj de majstro M’ Saud, J.F Ribillard, 143p. 9,00 €
909 Vortaro de la mitoj kaj mitologioj, A. Cherpillod, 127p. 9,00 €
910 Vortoj de profesoro Th. Cart, Th. Cart, Red. S. Grenkamp k R. de Lajarte, 147p. 9,60 €
917 1111 Anekdotoj en esperanto, J. Borsky, 106p. 7,50 €
911 Am... uziĝu – Amuziĝu, A. Cherpillod, 35p. 4,50 €
912 Disertacio pri la maniero feki, A. Cherpillod, 32p. 4,50 €
913 El togolanda saĝosako, Adjévi ADJE, 56p. 7,50 €
914 Fabloj, G. E. Lessing, R. Haupenthal, 41p. 4,90 €
915 Katekismo de la honesta homo, Voltaire (Voltero), A. Cherpillod, 63p. 6,50 €
916 Kvarlingva proverbaro, Lucien Bourgois, 26p. 4,60 €
918 Mondo rakontas (La) – LMR – 50 Rakontoj el 5 kontinentoj, kompilis T. Kilian, diversaj, 46p. 3,50 €
919 Plej belaj rakontoj pri hundoj (La), E-J. Finbert, R. Platteau, 81p. 7,50 €
920 Proverbaro tutmonda, A. Cherpillod, 160p. 13,50 €
921 Stilekzercoj, R. Queneau, I. Ertl, 20p. 5,00 €

Rakontoj por infanoj :

Ref. Titolo, Verkis, Tradukis, Paĝoj. Prezo
922 Kumewawa le fils de la jungle – (relié), T. Sekelj, A. Jausions, 80p. 13,50 €
860 Secret des bois de Lascaux (Le), T. Félix, P. Bigotto, 50p. 13,00 €
923 Aventuroj de Ŝpar- kaj Alia Porketoj (La), R. de Roover, 80p. 6,10 €
924 Ĉu mi malplaĉis al vi ?, M.F. Condé Rey k N. Chedouteau, 16p. 4,50 €
925 Eta bonkonduto aŭ kiel amiki al ĉiuj, Grupo de aŭtoroj, 20p. 5,00 €
926 Fantaziaĵoj kaj kantoj por infanoj, 98p. 9,00 €
927 Katorelo, J. Van Mens, 81p. 7,00 €
928 Kiel ĉiuj katetoj, A. Usakiewicz, 64p. 13,00 €
930 Kuniks la kuniklo, J-P. Cavelan, 10p. 6,00 €
931 Malgranda ursido el niaj arbaroj, Hmelinskij, Vadim, 25p. 9,00 €
1563 petit crocodile et l’étoile verte (Le) – eta krokodilo kaj la verda stelo (La), C.Guérin / M. Guérin, 64p. 12,00 €
866 Rat-man, 128p. 6,00 €
1392 Rim-enigmoj, E. Poppova, 51p. 6,00 €
933 Adelfjo Musdetektivo, Cl.-M. Behling, R. Jacobek, 31p. 9,90 €
935 Amuzaj karikaturoj, Peng Guoliang, Dai Song’ En, 24p. 2,00 €
936 Anaseto kaj Koketo, 23p. 3,00 €
1592 Asteriks ĉe la olimpiaj ludoj, Uderzo / Goscinny, 48p. 11,00 €
1591 Asteriks kaj la Normanoj, Uderzo / Goscinny, 48p. 11,00 €
939 Aventuro de Ĉasisteto dum Ekspediciado, Ĉen Ŝjaŭ Ji, H. Fengĝu, 82p. 4,00 €
940 Aventuroj de Pinokjo (La), Carlo Collodi, Jozefo Horvath, 157p. 10,00 €
941 Avineto Luno, Lin Songjing, B. Lemarchand, 20p. 3,00 €
942 Avinjo, P. Härtling, N. Caragea, 256p. 11,00 €
943 Avo en la ĉareto (La) – (bindita), G. Pausewang, 63p. 9,30 €
944 Bela revulo, Geng Geng, 37p. 4,00 €
945 Bestidoj kaj iliaj patrinoj, 20p. 4,00 €
946 Bonkora Ŝjaudon, Mej Jing, 56p. 5,00 €
947 Brava Kolombido, 20p. 4,00 €
948 Brusela bubo (La) – Cisko kaj Vinjo, W. Vandersteen, B. Boon k.a., 58p. 8,00 €
949 Ĉio fareblas, A. de Pétigny, M. & Ch. Rivière, 10p. 8,00 €
870 Diabolik : La reĝo de la teroro, fratinoj Giussani, 144p. 6,00 €
950 Du Katetoj, 20p. 4,00 €
951 Eta Muso en Bretonio (La), François-Xavier Poulain et Olivier Bailly, M. Dechy, 32p. 8,90 €
952 Eta Princo (La), A. de Saint-exupéry, P. Delaire, 96p. 12,00 €
953 Eta Spiru (La) – Salutu la sinjorinon, JEFO, 47p. 10,00 €
954 Fabeloj por infanoj, Kompilis Růžena Vlková, 55p. 6,00 €
105 Fabloj kaj fabeloj, G. Schindler, N. Caragea, 83p. 9,50 €
955 Fiera generalo (La), Hŭa Ĝjun’u, Laŭlum, 21p. 4,00 €
956 Fiera multkolora kateto (La), Geng Geng, Fan Yizu, 40p. 4,00 €
957 Fifi la ŝafino – Fifi la brebis, C. Arhex, G. Camy, 16p. 10,00 €
959 Grandaj pandoj – Brilaj steloj, G. Ŝouĝong, 46p. 6,00 €
961 Heliko kaj ĝia domo, 37p. 4,00 €
962 Infanoj en la arboj (La) – (bindita), G. Pausewang, N. Caragea, 61p. 9,30 €
963 Kapti ŝteliston, F. Prešeren, T. Logar, 20p. 4,00 €
964 Kial leporoj havas mallongan voston ?, Ŝju Gŭangju, 28p. 4,00 €
965 Kiel kovi, Lin Songying, 26p. 4,00 €
112 Knabo kaj la rivero (La), Henri Bosco, L. Gouverneur, 80p. 9,00 €
966 Kokido venĝis sian panjon, 20p. 4,00 €
967 Koko kantisto kokerikisto, P. Cvirka, A. Vaitilavičius, 36p. 5,00 €
968 Konstrui novan ponton, Wan Yun, 19p. 4,00 €
969 Krabo, kiu ludis kun la maro (La) – (bindita), R. Kipling, A. Wandel, 28p. 6,30 €
970 Kuniberto kaj Kilevamba, G. Pausewang, N. Caragea, 11p. 9,50 €
971 Kunikloj de mia avo (La) – I conigli di mio nonno, G. Sarandrea, L. Gabrielli, 61p. 10,70 €
972 Kvaronlando – (bindita), G. Ruck-Pauquet k B. Smith, N. Caragea, 20p. 16,00 €
973 Lerni pentradon, 14p. 4,00 €
974 Lerta-Piedulo kaj la mistero de la Kastelo / Pied-Léger et le mystère du château, E. Dissard, E-klubo de Saint Raphaël-Fréjus, 56p. 12,00 €
975 Levi ŝuon, 14p. 4,00 €
976 Longhara fratino, Ding Juĝen, 34p. 4,00 €
978 Lunlumo 2 – Ĉapulo la fantomo, Mariasun Landa, 40p. 10,00 €
979 Lunlumo 6 – Momolo, Antton Kazabon, 56p. 10,00 €
980 Lunlumo 8 – Ajtor havas du patrinojn, Jose Mendieta, A. Arana, 44p. 10,00 €
981 Lupo Alberto, Silver, Linguaforce, 140p. 7,50 €
982 Lupo invitas urson, Mej Jing, 37p. 4,00 €
983 Lutro kaj bufo, 20p. 4,00 €
984 Magia peniko, Han Ŝing, 38p. 4,00 €
985 Makako kaj Antono, A. G. Cerda, P.U. Lopez, 64p. 12,00 €
986 Malatentema virino, Fang Yuan, 22p. 4,00 €
987 Mi estu patrino, 19p. 4,00 €
1552 mirinda sorĉisto de Oz (La), L. Frank Baum, Donald Broadribb, 277p. 21,00 €
988 Mirindaj aventuroj d’Elwan (La), Célia Richard, Club esperantiste de Rhuys, 36p. 10,00 €
989 Neĝa infano, kompilis Liu Si, 40p. 4,00 €
871 Nudpieda Gen, Nakazawa Keizi, 284p. 10,00 €
991 Ora bukceno, Ŭang Ĉjiĝong, 38p. 4,00 €
992 Ora Hakilo, Fang Yuan, 37p. 5,00 €
993 Paĉjo, kio estas rasismo ?, Tahar ben Jelloun, 52p. 6,50 €
994 Pesi elefanton, Saĝa Huang Wan, 20p. 4,00 €
995 Petolema kaprido – Soriko kaj cervo, 20p. 4,00 €
996 Plaŭ ! Plaŭ !, 56p. 4,00 €
997 Potion à rêves (La) / Revmedikamenta trinkaĵo (La), H. Cordeau, ILO, 26p. 12,00 €
998 Rajmondo kaj la girlandoj de Kristnasko, M. Kento, S. Lemarchand, B. Lemarchand, 16p. 6,00 €
999 Rajmondo kaj la paneinta stelo, M. Kento ; S. Lemarchand, B. Lemarchand, 16p. 6,00 €
872 Sekreto de la arbaro de Lascaux (La), T. Félix, P. Bigotto, Skipe PEG, 50p. 13,00 €
1001 Sekreto de la strigo de Diĵono (La) – (bindita), M. Lutrtou, J-F. Drouin, O. Buisson, 25p. 10,00 €
1002 Senmortigaj fruktoj, Mej Jing, 63p. 4,00 €
1003 Serĉi instruanton, 24p. 4,00 €
1004 Simioj provas elakvigi la lunon, Xia Xia, Liu Ling, 13p. 4,00 €
1005 Sonĝo de Ĝenĝen, Mej Jing, 42p. 4,00 €
874 Templo de l’ suno (La) – La aventuroj de Tinĉjo, Hergé, M. Dechy, 62p. 12,50 €
1006 Tirano, la liutfaristo kaj la tempo (La), C. Grenier ; F. Schmidt, A. Mateo, 32p. 12,00 €
1007 Transiro de ponto, Le Ŝjaŭjing, 20p. 4,00 €
1008 Urseto ekkonis sian eraron, 20p. 4,00 €
1010 Vostokonkurso, Wang Zhenhua, Jiang Cheng’an, 15p. 4,00 €