Parizo 13a (75), 18a de decembro 2011 : Zamenhof-festo !

La Pariza Grupo de SAT-AMIKARO

invitas vin festi la naskiĝdaton de Zamenhofo

la dimanĉon 16an de decembro en la sidejo de SAT-AMIKARO.

 je la 10a : Kunsido de la Pariza grupo

 je la 12a : komuna tagmanĝo en apuda restoracio aŭ sideje

 je la 15a : Malfermaj pordoj de la sidejo k tago de la Eo-libro. Prezentado de la novaj libroj aperintaj en 2012, kaj de la brokantaj
libroj.

Skeĉoj, kanzonoj humuraĵoj, ludoj, kukoj kaj trinkaĵoj estos bonvenaj.

Venu multnombre kun via bonhumoro !