Programo

Sabato la 8a de Aprilo 2023

14an : "Achille LEGERET, anarkisto esperantisto, kiel rezisti en Bourges je la « la Belle Epoque »" de Marielle Giraud

16an : ’’Les Bassines’’ kun Willy kaj Robin Beteau

18an : Amikeca glaso

19an : Manĝo

20an : Vespero : Performo de Kpop, varia diskografio fare de Samira, Repreno de internatiaj artistoj Adèle, Vianney, Esther Burke kaj aliaj fare de Gaëlle, Jacques LE PUIL interpretas diversajn kantistojn

Dimanĉo la 9a de Aprilo 2023

9an : Laborkunsido La raportoj kaj voĉdonoj

11an : Prezentado de la kongreso de 12an00 : Foto de la Grupo

12an : Manĝo

14an : Laborkunsido sekvo - La raportoj kaj voĉdonoj kaj diskuto

17an : Konfer en co pri la novaj iloj por aŭskulti muz ikon fare de Floreal Martorell

19an : manĝo

20an : Vespero kun Jean-Manu juna aŭtoro, komponisto, gitaristo ; Vi ĉiuj lin aprezis en Parizo en 2018

Lundo la 10a de Aprilo 2023

09an : Laborkunsido
* prezentado de iu pedagogiavalizeto fare de Elizabeth
* Estonteco de la sidejo kaj de SAT-Amikaro

12an : Manĝo

14an : Vizio kun Afrikano (se eblas)