Vendredaj parolrondoj ĉe SAT-Amikaro

Se la krad-kurteno fermas la butikon, bonvolu frapi je la pordo, ni malfermos por vi.

Programo 2021-2022

15 Oktobro 2021 : Marcel Redoulez prezentis kantokolekton de kanzonoj de Georges Brassens en Eo (proks. 10 ĉeestintoj).
22 Oktobro 2021 : 7 ĉeestintoj parolis pri diversaj temoj.
29 Oktobro 2021 : Ludoj, ludiloj. Ĉu vi ŝatas/is ludi ? Al kio utilas la ludoj ? Ĉu nur ludojn kaj panon al la popolo ?
5 Novembro 2021 : Ĉu emocioj, ĉu racio movas vin ? ... kaj movas la popolon...? Al ili, al iuj, ĉu rezisti aŭ konsenti ? kiel ? kiomgrade ? Ĉu Esperanto estas racia aŭ emocia afero ?
12 Novembro 2021 : Hodiaŭ finiĝis la 26a konferenco pri klimato en Glasgovo. Ni komentu tiun eventon... freŝe aŭ varme ? Ĉu politiko pro klimato estas la sola bona politiko ?
19 Novembro 2021 : Prelego fare de Lucien : Diversaj facetoj de la ekstrem-dektrulaj movadoj. Tiu kunveno okazos : kaj per interreto, kaj enloke ; la pasvorto por eniri la SAT-Amikarejon estos "Hajlo Hitlero", kaj via buŝmasko estu je griza-nigra koloro.
26 Novembro 2021 : Naturo (la medio Tero) / Homa naturo (spirito, socio...) : ĉu opono ? Ĉu la homoj nature amas la naturon ? Aŭ inverse, ĉu homoj (memvole aŭ senpripense) malrespektas la naturan vivon, ĝenerale ? Ĉu la produktadoj de homoj (teĥnikoj, artoj, religioj, filozofioj kaj "blablabloj") kunigas/separas Naturon kaj Homon ? Kiel evoluas tiu afero ? Ĉu Esperanto estas artifikaĵo aŭ naturaĵo ? ...dankon pro viaj klarigoj...
3 Decembro 2021 : Joséphine Baker. La fama nigr-haŭta kantistino, estis ceremoniege re-entombigita en Panteonon de Parizo, inter "La Grandaj Homoj" de Francio. Dzeka kaj Izabel, kiuj verkis artikolon pri ŝi en La Sago n°139, invitas vin por iom pli scii kaj paroli pri ĉi-tiu mondfama artistino, pri ŝia lukto kontraŭ rasismo, kaj pri ŝia favoro al Esperanto.
10 Decembro 2021 : Ĉu Nova Kaledonio, aŭ Eksa Kolonio ? Estonteco de trans-maraj land-partoj de Francio.
Nov-Kaledonio, Guadalupo, Martiniko, Gujano, Reunio, Korsiko : ĉu sendependaj landoj baldaŭ ? Kio post "Kanak-eliro", "Antil-eksiĝo", k.c. ? Kion povas/rajtas esperi la popoloj ? Ĉu Nov-Kaledonio reale estas "kolonio" ? Ĉu Francio mem estas reale "sendependa lando" ? Ĉu nacia lingvo estas kriterio/garantio je sendependeco, aŭ male ?
17 Decembro 2021 : 100-jariĝo de SAT.
Eksterordinara malfermo de la sidejo por virtuale ĉeesti dum la tuta tago je la universitata prelegaro kiu okazos en salono de EHESS (École des Hautes Études en Sciences Sociales — Lernejo pri altaj pristudoj pri sciencoj sociaj) en urbo Aubervilliers apud Parizo rilate al la 100-jariĝo de Sennacieca Asocio Tutmonda.
Ligilo al la evento : https://sat-centjara.sciencesconf.org/.
Ĉeestu en la sidejo de SAT-Amikaro, por ĉeesti "preskaŭ reale" tiun eventon, organizata de universitatuloj, kaj montru ke la laborista Eo-movado estas pli ol pristuda temo !
7 Januaro 2022 : novaj vortoj en la franca lingvo.
La konversacio, kiel kutime, okazos per E-o, kvankam ni temos pri "franclingvaj" vortoj novaj, kiaj : "iel" (="ri"), "vlog", "blob", "frugalisme", "déconsommation", "intersectionnalité", "monsidentité", "silencier", "validisme", "remontada", k.c. plus kkaj vortoj kiuj akompanas la kronviruson... Ni provos traduki internacilingven tiujn vortojn, kaj taksi kiamaniere novaj vortoj atestas pro evoluo (misevoluo ?) de tuta socio ? — Jen la difino pri "iel", kiu ekvivalentas la E-an "ri""ŝli", ĉe la vorto-difinaro Petit Robert : « (Rare) Pronom personnel sujet de la troisième personne du singulier et du pluriel, employé pour évoquer une personne quel que soit son genre. L’usage du pronom iel dans la communication inclusive. Rem. S’écrit aussi ielle et ielles »
14 Januaro 2022 : Ĉu "Charlie" ankoraŭ estas la kara Charlie Hebdo de nia adolesko ? ĉu ĝi ne emas, nun, iom Zemmour-iĝi ? "Sopiras pro mastriteco ? Ni aŭdacu Islamismon" asertas la kovro-paĝo de Charlie n° 1537 de 5 Jan. 2022 ; ĉu tio ne aspektas kia Zemmour-humuro, t.s. misutila provoko ? Aŭ : ĉu ni tiom maljuniĝaĉis ?
21 Januaro 2022 : Pluramo, pluramemo. Ĉu — hazarde aŭ ne — vi vizitis la paĝon https://eo.wikipedia.org/wiki/Pluramemo?uselang=eo ? Ĉu tiu afero (mal)instigas vin ? Ĉu ĝi (t.e. nek adulto, nek interŝanĝismo, nek poligamio, nek diboĉo) estas fantasmo, utopio, travivindaĵo ? Ĉu eblas travivi plurajn amrilatojn samtempe, kiam eĉ nur unu malfacilas, en nia epoko je konsumo ? Ĉu tiaj samtempaj amrilatoj estas pli/malpli teneraj ? reciprokaj ? Ĉu reale povas ekzisti "plurfideleco" ? Kiuj homoj (realaj/literaturaj/kinaj) hodiaŭ ludas rolon je modelaj ge(j)amant(in)oj ?


28 Januaro 2022 : Ni komparu la politikajn programojn de la maldekstraj partioj.
Ek de la "ekstrem-maldekstro" ĝis la "centro", ĉu la politika pejzaĝo de Francio ŝanĝiĝis ? Ĉu ĝi (mal)boniĝis ? Kial ne plu ekzistas "komuna programo por regado" ? Kial ne kreiĝas koalicioj ? Ĉu ekologio estas maldekstraĵo ? Kian rolon por Eŭropo-Demokratio-Esperanto ?

4 Februaro 2022 : Reprezenti iu(j)n. Kiuj estas la/miaj/niaj reprezentantoj ? Ĝis kia grado ili parolas/agas nome de iuj ? Ĉu tiuj homoj reale estas elektataj, aŭ ĉu ili pli-malpli trudas sian personon en demokratiaj instancoj (sindikataj/politikaj), kaj en kulturaj medioj, k.c. ? Ĉu anarĥio estas la arto mem-reprezenti ?
11 Februaro 2022 : Egaleco. Kiuj homoj reale deziras kaj praktikas egalecon ? Ĉu egaleco aspektas pli natura en iuj specifaj medioj (religio/familio) ? Ĉu egaleco estas la malo de egoismo ? Ĉu konkurenco estas ia formo de egaleco ? Ĉu la mono-sistemo, la leĝoj, la soci-politikaj strukturoj efikas por aŭ kontraŭ vivada egalo inter la homoj ?


Per komputilo konektiĝu al Satamtam por rondumi virtuale : https://meet.jit.si/satamtam
(Bonvolu konekti nur mikrofonon, ne kameraon, kaj indiki vian (krom)nomon sekvatan de via urbo.)
Per ordinara telefono : Telefoni al 01 84 88 64 78 (kostas kiel enfranca alvoko), iu voĉo petos (anglalingve) kodon : tajpi "20 31 34 45 15 #" (ne forgesi aldoni la "#").

Rendevuo : ekde 18h30, en la Pariza sidejo de SAT-Amikaro, en nia "butiko", 132-134 bd Vincent Auriol, Parizo 75013, ĉiuvendrede. Venu, envenu, kaj renkontu malvirtualajn Esperantistojn ! Kiel ĉiam, ni interparolos tute libere, ĝis noktomezo se vi babilemos...! La parolrondoj okazos enloke, ne per interreto ; la prelegoj okazos per ambaŭ manieroj.

Venu kun via buŝo por paroli, venu ankaŭ kun via manĝ-buŝo kaj trink-buŝo, kaj ne forgesu kunporti vian buŝ-maskon... "San-pasporto" kaj permeso de la gepatroj ne bezonataj.