Vendredaj parolrondoj ĉe SAT-Amikaro

Programo 2021-2022

15 Oktobro 2021 : Marcel Redoulez prezentis kantokolekton de kanzonoj de Georges Brassens en Eo (proks. 10 ĉeestintoj).
22 Oktobro 2021 : 7 ĉeestintoj parolis pri diversaj temoj.
29 Oktobro 2021 : Ludoj, ludiloj. Ĉu vi ŝatas/is ludi ? Al kio utilas la ludoj ? Ĉu nur ludojn kaj panon al la popolo ?
5 Novembro 2021 : Ĉu emocioj, ĉu racio movas vin ? ... kaj movas la popolon...? Al ili, al iuj, ĉu rezisti aŭ konsenti ? kiel ? kiomgrade ? Ĉu Esperanto estas racia aŭ emocia afero ?
12 Novembro 2021 : Hodiaŭ finiĝis la 26a konferenco pri klimato en Glasgovo. Ni komentu tiun eventon... freŝe aŭ varme ? Ĉu politiko pro klimato estas la sola bona politiko ?
19 Novembro 2021 : Prelego fare de Lucien : Diversaj facetoj de la ekstrem-dektrulaj movadoj. Tiu kunveno okazos : kaj per interreto, kaj enloke ; la pasvorto por eniri la SAT-Amikarejon estos "Hajlo Hitlero", kaj via buŝmasko estu je griza-nigra koloro.
26 Novembro 2021 : Naturo (la medio Tero) / Homa naturo (spirito, socio...) : ĉu opono ? Ĉu la homoj nature amas la naturon ? Aŭ inverse, ĉu homoj (memvole aŭ senpripense) malrespektas la naturan vivon, ĝenerale ? Ĉu la produktadoj de homoj (teĥnikoj, artoj, religioj, filozofioj kaj "blablabloj") kunigas/separas Naturon kaj Homon ? Kiel evoluas tiu afero ? Ĉu Esperanto estas artifikaĵo aŭ naturaĵo ? ...dankon pro viaj klarigoj...
3 Decembro 2021 : Joséphine Baker. La fama nigr-haŭta kantistino, estis ceremoniege re-entombigita en Panteonon de Parizo, inter "La Grandaj Homoj" de Francio. Dzeka kaj Izabel, kiuj verkis artikolon pri ŝi en La Sago n°139, invitas vin por iom pli scii kaj paroli pri ĉi-tiu mondfama artistino, pri ŝia lukto kontraŭ rasismo, kaj pri ŝia favoro al Esperanto.
10 Decembro 2021 : Ĉu Nova Kaledonio, aŭ Eksa Kolonio ? Estonteco de trans-maraj land-partoj de Francio.
Nov-Kaledonio, Guadalupo, Martiniko, Gujano, Reunio, Korsiko : ĉu sendependaj landoj baldaŭ ? Kio post "Kanak-eliro", "Antil-eksiĝo", k.c. ? Kion povas/rajtas esperi la popoloj ? Ĉu Nov-Kaledonio reale estas "kolonio" ? Ĉu Francio mem estas reale "sendependa lando" ? Ĉu nacia lingvo estas kriterio/garantio je sendependeco, aŭ male ?
17 Decembro 2021 : 100-jariĝo de SAT.
Eksterordinara malfermo de la sidejo por virtuale ĉeesti dum la tuta tago je la universitata prelegaro kiu okazos en salono de EHESS (École des Hautes Études en Sciences Sociales — Lernejo pri altaj pristudoj pri sciencoj sociaj) en urbo Aubervilliers apud Parizo rilate al la 100-jariĝo de Sennacieca Asocio Tutmonda.
Ligilo al la evento : https://sat-centjara.sciencesconf.org/.
Ĉeestu en la sidejo de SAT-Amikaro, por ĉeesti "preskaŭ reale" tiun eventon, organizata de universitatuloj, kaj montru ke la laborista Eo-movado estas pli ol pristuda temo !
7 Januaro 2022 : novaj vortoj en la franca lingvo.
La konversacio, kiel kutime, okazos per E-o, kvankam ni temos pri "franclingvaj" vortoj novaj, kiaj : "iel" (="ri"), "vlog", "blob", "frugalisme", "déconsommation", "intersectionnalité", "monsidentité", "silencier", "validisme", "remontada", k.c. plus kkaj vortoj kiuj akompanas la kronviruson... Ni provos traduki internacilingven tiujn vortojn, kaj taksi kiamaniere novaj vortoj atestas pro evoluo (misevoluo ?) de tuta socio ? — Jen la difino pri "iel", kiu ekvivalentas la E-an "ri""ŝli", ĉe la vorto-difinaro Petit Robert : « (Rare) Pronom personnel sujet de la troisième personne du singulier et du pluriel, employé pour évoquer une personne quel que soit son genre. L’usage du pronom iel dans la communication inclusive. Rem. S’écrit aussi ielle et ielles »
14 Januaro 2022 : Ĉu "Charlie" ankoraŭ estas la kara Charlie Hebdo de nia adolesko ? ĉu ĝi ne emas, nun, iom Zemmour-iĝi ? "Sopiras pro mastriteco ? Ni aŭdacu Islamismon" asertas la kovro-paĝo de Charlie n° 1537 de 5 Jan. 2022 ; ĉu tio ne aspektas kia Zemmour-humuro, t.s. misutila provoko ? Aŭ : ĉu ni tiom maljuniĝaĉis ?
21 Januaro 2022 : Pluramo, pluramemo. Ĉu — hazarde aŭ ne — vi vizitis la paĝon https://eo.wikipedia.org/wiki/Pluramemo?uselang=eo ? Ĉu tiu afero (mal)instigas vin ? Ĉu ĝi (t.e. nek adulto, nek interŝanĝismo, nek poligamio, nek diboĉo) estas fantasmo, utopio, travivindaĵo ? Ĉu eblas travivi plurajn amrilatojn samtempe, kiam eĉ nur unu malfacilas, en nia epoko je konsumo ? Ĉu tiaj samtempaj amrilatoj estas pli/malpli teneraj ? reciprokaj ? Ĉu reale povas ekzisti "plurfideleco" ? Kiuj homoj (realaj/literaturaj/kinaj) hodiaŭ ludas rolon je modelaj ge(j)amant(in)oj ?
28 Januaro 2022 : Ni komparu la politikajn programojn de la maldekstraj partioj. Ek de la "ekstrem-maldekstro" ĝis la "centro", ĉu la politika pejzaĝo de Francio ŝanĝiĝis ? Ĉu ĝi (mal)boniĝis ? Kial ne plu ekzistas "komuna programo por regado" ? Kial ne kreiĝas koalicioj ? Ĉu ekologio estas maldekstraĵo ? Kian rolon por Eŭropo-Demokratio-Esperanto ?
4 Februaro 2022 : Reprezenti iu(j)n. Kiuj estas la/miaj/niaj reprezentantoj ? Ĝis kia grado ili parolas/agas nome de iuj ? Ĉu tiuj homoj reale estas elektataj, aŭ ĉu ili pli-malpli trudas sian personon en (tro ?) demokratiaj instancoj (sindikataj/politikaj), kaj en kulturaj medioj, k.c. ? Ĉu anarĥio estas la arto mem-reprezenti ?
11 Februaro 2022 : Egaleco ; de kiuj, inter kiuj, kiel ?
Kiuj homoj reale deziras kaj praktikas egalecon ? Ĉu egaleco aspektas pli natura en iuj specifaj medioj (religio/familio) ? Ĉu egaleco estas la malo de egoismo ? Ĉu konkurenco estas ia formo de egaleco ? Ĉu la mono-sistemo, la leĝoj, la soci-politikaj strukturoj efikas por aŭ kontraŭ vivada egalo inter la homoj ? Ĉu estas juste vivi egale ? Kiel praktiki egalecon ?
18 Februaro 2022 : Programita(j) funkci-ĉeso(j). Reciklo. Multaj modernaj aparatoj estas ek de la fabriko-tago programitaj por ne plu aŭ por mis-funkcii ek de iu antaŭe fiksita dato aŭ kondiĉo ; ĉu por instigi al nova aĉeto, aŭ pro sekureco ? Kial nenio plu estas riparebla nuntempe ? Kion vi faras de viaj malnovaj ŝatataj objektoj ? Ĉu ekzistas homoj/ideoj/leĝoj/k.c. kies funkci-ĉeso (morto) estas programita ? kiel recikli sin ? ĉu vi provis ?...
25 Februaro 2022 : Lucien Péraire (1906-1997). Ĉu tiu homo, kiu inter 1928-1932 bicikladis tra la tuta kontinento de Eŭrazio per la helpo de survojaj Esperantistoj, estis nur simpla manlaboristo, kiel li asertas en lia libreto "Tra la mondo per biciklo kaj esperanto" ?
4 Marto 2022 : Libera interparolado pri aktualaĵoj. Ni temos pri la internacia situacio (notinde en Ukrainio), pri la socia-politika situacio en Francio (baloto por prezidento k deputitoj), kaj pri pli amuzaj temoj, se ili ekzistas... Venu kun viaj opinioj, kun viaj oreloj kaj kun via buŝo... aŭ konektu sin per Jitsi...
11 Marto 2022 : Propagandi Esperanton. Ni preparu serion de prelegetoj por prezenti Esperanton en kulturaj asocioj kiuj parencas kun Esperanto, en kultur-domoj kaj en bibliotekoj de nia kvartalo. Ni ankaŭ pripensu ĉeeston ĉe Fête de Lutte Ouvrière, Fête de l’Humanité, k.a.
18 Marto 2022 : Kiel la krizo pro kronviruso ŝanĝis niajn vivojn. Antaŭ 2 jaroj la prezidento Makron, pro la disvastiĝo de kronviruso KV19, ripetadis en oficiala prelego "Ni estas en situacio je milito" ("Nous sommes en guerre"), anoncis la nepron je grandaj adaptoj, kaj promesis mult-monan helpo-planon. Krom la malsano mem, kio ŝanĝiĝis en niaj ĉiutagaj vivoj kaj en la socio ? Ĉu la san-pasporto (kiu ĵus de kkaj tagoj ne plu estas devigita) estis progreso ? Ĉu la nuna malapero de KV19 estas kaŭzata de la viruso Putino ? Kiuj estas la hodiaŭaj militoj ?
25 Marto 2022 : Spicoj kaj spicaĵoj, aŭ : la arto spicumi pladojn kaj la vivon... Alportu spicojn kiujn vi ŝatas/malŝatas, por gustumigi ilin al la kolegoj. Ni ankaŭ temos pri la kulturaj kaj ekonomikaj aspektoj de tiaj varoj (ekz. : sukero kaj sklaveco), kaj ni interŝanĝos pri manieroj "spicumi" la vivon, la laboron, la E-lingvon...
1 Aprilo 2022 : La unua de Aprilo okazas hodiaŭ... Venu kun ŝercoj, humuraj rakontoj, amikecaj mokoj, amuzaj falsaj informoj, por ke ni bonhumore ridu, spite de la ne amuza situacio...
8 Aprilo 2022 : Adolf Hitler. Kiu estis Hitlero ? Ĉu ĉefo aŭ marioneto ? Ĉu kialo aŭ konsekvenco ? Ĉu genio aŭ stultulo ? Ĉu naciisto aŭ anarĥiisto ? Kion celis naziismo ? Ĉu hodiaŭ ankoraŭ ekzistas Hitleroj kaj Hitleranoj ? kiel ilin identigi kaj malhelpi ? Ĉu ridigas vin la filmo de Charlie Chaplin "La Granda Diktatoro" ?
15 Aprilo 2022 : Pasas la tempo... Ĉu la tempo "pasas" ? kiel la tempo-paso efikas rilate al vi ? al la socio ? al la mondo ? Ĉu vi estas el la homoj kiuj aktive "pasigas" la tempon ? kiel ? Ĉu la maljunuloj bedaŭras sian eksan junecon ? Ĉu la junuloj deziras akiri maturecon, povon ? Kio, planita/neplanita de vi, okazis/neokazis en via vivo ? Kiakondiĉe ia ŝanĝiĝo estiĝas evoluo, progreso ?
22 Aprilo 2022 : Post-morgaŭ okazos la baloto kiu elektos la Franclandan prezidont(in)on. Ĉu vi voĉdonos kun espero aŭ malespero en la koro ? Ni diskutu pri la politika pejzaĝo de Francio ; ĉu la situacio instigas temi serioze pri politiko ? ĉu la baldaŭaj balotoj por deputitoj estos pli interesaj ? ĉu baloti estas eksmoda tradicio, nun sengrava, eĉ forgesinda ?
29 Aprilo 2022 : Aŭtomata traduko. La historio de informadiko grandparte ligiĝas kun aŭtomata traduko inter lingvoj — kaj ankaŭ kun kriptografio ; aliflanke, komputilaj programoj funkcias per informadikaj kvazaŭ-lingvoj. Ĉu vi scias, ke Esperanto estis en la kerno de la traduk-programo DLT, en la jaroj 1980 ? Ĉu vi uzas traduk-programojn ? Ĉu vi opinias, ke ili malfortigas la situacion de la angla lingvo, kiu pli kaj pli estos nenecesa ? Kion opinius Zamenhof pri tiaj fantazioj ?
6 Majo 2022 : Ĉu vi konas la aktualajn Esperantaĵojn de niaj samideanoj Afrikanaj ? Ĉu vi spektis la filmon de Joel Muhire kaj Kambale Amani Love prezento pri "Kvazaŭ korpo sen koro", Kvazaŭ korpo sen koro (1/2), Kvazaŭ korpo sen koro (2/2) ? Ĉu vi spektis filmojn de KJBEL Ne forkuru antaux la problemo sed alfrontu gxin, La Uzado de la tempo. Ĉu vi abonas al Aminda Radio Madagaskaro kaj Panoramo de la Granda Insulo de Henriel Fidilalao Firaisana ? Esperantistaj Afrikanoj estas tre aktivaj, legu la raportojn Esperanto en Afriko !
13 Majo 2022 : Nenia temo anoncita, tio signifas : ni pritemu pri ĉio ajn, ĉiel ajn ! Ni parolu tamen singardeme, sen malkonscii ke hodiaŭ estas Vendredo la 13-a...
20 Majo 2022 : Permakulturo. Kio estas "permanenta" aŭ "daŭri-pova" ter-kulturo ? Kiel kultivi legomojn kaj fruktojn por ke ili daŭre kresku sen eluzi sian grundon, nature, senpolucie, "biologie" ? Permakulturo estas moderna nomo de "ter-ekonomio" kaj "agro-ekologio" kaj "agroforstumado", por "memsufiĉa ekosistemo". Ties ĉefajn principojn jam de jarcentoj konis kulturistoj, sed ilin la eks-moderna "produktivisma sistemo" forgesigis. Ĉu la hodiaŭa permakulturo similas kiel la pens-maniero de 1970-aj "aŭtonomistoj" aŭ anoj pro memfarado kiuj siamaniere "retroiris al la kampoj" ? Ĉu permakulturo estas utopio, aŭ tuja bezono ?


10 Junio 2022 : Neniu fiksita temo : libera interparolado.
17 Junio 2022 : Neniu fiksita temo : libera interparolado.
24 Junio 2022 : Se la vetero ebligos, ni piknikos en la apuda Parko de Choisy.


Per komputilo konektiĝu al Satamtam por rondumi virtuale : https://meet.jit.si/satamtam
(Bonvolu konekti nur mikrofonon, ne kameraon, kaj indiki vian (krom)nomon sekvatan de via urbo.)
Per ordinara telefono : Telefoni al 01 84 88 64 78 (kostas kiel enfranca alvoko), iu voĉo petos (anglalingve) kodon : tajpi "20 31 34 45 15 #" (ne forgesi aldoni la "#").

Rendevuo : ekde 18h30, en la Pariza sidejo de SAT-Amikaro, en nia "butiko", 132-134 bd Vincent Auriol, Parizo 75013, ĉiuvendrede. Venu, envenu, kaj renkontu malvirtualajn Esperantistojn ! Kiel ĉiam, ni interparolos tute libere, ĝis noktomezo se vi babilemos...! La parolrondoj okazos enloke, ne per interreto ; la prelegoj okazos per ambaŭ manieroj.

Venu kun via buŝo por paroli, venu ankaŭ kun via manĝ-buŝo kaj trink-buŝo, kaj ne forgesu kunporti vian buŝ-maskon... "San-pasporto" kaj permeso de la gepatroj : ne bezonataj.