Kunveno de la 8a de aprilo 2006/ Réunion du 8 avril 2006

La venonta kunveno de la pariza grupo okazos en la sidejo de SAT-Amikaro (134 bd Vincent Auriol) je :

sabato, la 8an de aprilo je la 14a horo

Programo

1. Preparo de la deĵorado ĉe la pacosalono en Parizo (2-3-4 junio 2006)

2. Preparo de la deĵorado ĉe la salono de la liberecana libro

3. SAT-kongreso

4. Informado : kiel efike transdoni la informojn al la grupomembroj, kiuj ne havas retaliron ?

5. Konsilo : Ne forgesu fotoaparaton kiam vi deĵoras ĉe budoj !

6. diversaĵoj

7. Prelegeto de Dominiko Simeone (temo precizigota)

VENU MULTNOMBRAJ !