Kunveno de la 8a de septembro

La venonta kunveno de la pariza grupo de SAT-Amikaro okazos je

Sabato, la 8a de septembro, je la 14a horo, en la sidejo de SAT-Amikaro

Tagordo :

1. Bilanco kaj varboperspektivoj post la SAT-kongreso

2. Preparo de la budo dum la Homara Festo

3. Aliaj planoj por la venonta lernojaro

VENU MULTNOMBRAJ KAJ DISKONIGU LA INFORMON !