Kunveno de la 9a de septembro 2006/réunion du 9 septembre 2006

La venonta kunveno de la pariza grupo de SAT-Amikaro okazos je

Sabato, la 9an de septembro, je la 14a horo, en la sidejo de SAT-Amikaro

Tagordo :

1. deĵorado en la Eo-budo dum la Homara festo, inter la 15a kaj 17a de septembro ;

2. starigo de Organiza Kongres-Komitato por la venonta SAT-Kongreso, probable okazota en Saint-Quentin-en-Yvelines, do en la pariza regiono, venontan someron ;

3. Diversaĵoj.