Kunvenoj de la 12a de aprilo

La venonta kunveno de la pariza grupo de SAT-Amikaro okazos je

Sabato, la 12a de aprilo, je la 14a horo, en la sidejo de SAT-Amikaro

Tagordo :

1. Bilanco kaj varboperspektivoj post la SAT-Amikara kongreso

2. Preparo de la manifestacio de la unua de majo en Parizo

3. Aliaj baldaŭaj eventoj.

4. Diversaĵoj

Je la 15a horo sekvos

Kunveno de la Pariza SAT-rondo

Tie ni pridiskutos la praktikan organizadon de la sidejaj plenumendaĵoj post la emeritiĝo de Kreŝo kiel Ĝenerala sekretario de SAT, la 1an de marto 2009.

Konekse kun tiu ĉi temo ni devos pridiskuti la kandidatecon de parizregionaj kamaradoj al la PK de SAT kaj elekti la ĝeneralan konsilanton por la pariza SAT-rondo, ambaŭkaze por la periodo 2009-2012.

VENU MULTNOMBRAJ KAJ DISKONIGU LA INFORMON !